Rekordowe obroty ING Commercial Finance

ING Commercial Finance po pierwszym kwartale 2008, został niekwestionowanym liderem na rynku firm oferujących faktoring. Spółka osiągnęła obroty 3,1 mld PLN, co daje 43-proc. udział w rynku. Obroty firm po trzech miesiącach 2008, były 3-krotnie wyższe niż w I kwartale 2007.

 

Bardzo dobre wyniki ING Commercial Finance to efekt podpisania w pierwszym kwartale umów z kilkunastoma nowymi klientami oraz wzrostu zainteresowania finansowaniem faktur ze strony dotychczasowych klientów. Spółka stale modyfikuje swoje produkty, by dostosować je do potrzeb rynku oraz umożliwić korzystanie z faktoringu dużym firmom.

 

Prezes ING Commercial Finance, Andrzej Żbikowski przewiduje dalszy wzrost obrotów firmy oraz dalszy dynamiczny rozwój rynku faktoringowego. Jego zdaniem jest to naturalna konsekwencja wzrostu gospodarczego, idącego za tym rozwoju przedsiębiorstw oraz większej świadomości na temat rynku usług finansowych. Faktoring w Polsce ma o wiele niższy udział w rynku (3%), niż w rozwiniętych gospodarkach zachodnich (ok. 10%). Do nasycenia rynku wciąż zatem daleka droga – mówi Żbikowski.