Dynamiczny przyrost liczby klientów ING Commercial Finance

Łączna liczba obsługiwanych przez ING Commercial Finance klientów na koniec pierwszego kwartału wynosiła 3,5 tys. firm. To rekordowy przyrost o blisko 100% liczby klientów w porównaniu z końcem marca 2018 roku.

- Z każdym kwartałem z naszych usług korzysta coraz więcej klientów. Na koniec marca blisko 3,5 tys. firm powierzyło nam swoje wierzytelności. To niemal 100% przyrost w porównaniu z końcem pierwszego kwartału w ubiegłym roku. Rośnie również liczba wykupionych przez naszą spółkę faktur. W tym kwartale wykupiliśmy największą liczbę faktur spośród wszystkich faktorów – było to 793 tys. To o blisko 50% więcej niż rok wcześniej – powiedział Tomasz Mazurkiewicz, prezes ING Commercial Finance.

Dynamiczny przyrost liczby klientów oraz liczby wykupionych faktur w ING Commercial Finance to wynik m.in. wprowadzenia do oferty faktoringu dla firm z segmentu mikro - usługi dedykowanej segmentowi najmniejszych przedsiębiorstw.

Blisko 16 tys. Przedsiębiorców w Polsce korzysta obecnie z faktoringu. Jak wskazuje Polski Związek Faktorów, klienci firm faktoringowych powierzyli faktorom zrzeszonym w PZF w I kwartale 2019 r. 62,6 mld zł.  Dzięki temu rynek zanotował wzrost o 18,4 proc. W pierwszym kwartale 2019 roku ING Commercial Finance osiągnął obroty wynoszące 8,1 mld PLN, co oznacza wzrost o 11% rok do roku i z udziałem 13% zajął trzecią pozycję na rynku pod względem obrotów.