ING Commercial Finance na VIII Międzynarodowym Kongresie Faktoringu

Podczas VIII edycji największego spotkania branżowego w Europie, które odbędzie się w dniach 28 i 29 września br., wiedzą i doświadczeniem podzielą się również eksperci ING.

Tomasz Mazurkiewicz, prezes ING Commercial Finance, weźmie udział w panelu pt. „Uwarunkowania prowadzenia działalności faktoringowej na polskim rynku”. W panelu pt. „Zmiany w otoczeniu prawnym” udział weźmie Andrzej Żbikowski, Doradca Zarządu ING Commercial Finance Polska oraz Wiceprzewodniczący Komisji Wykonawczej PZF.

Międzynarodowy Kongres Faktoringu w Warszawie to coroczne spotkanie czołowych polskich i zagranicznych branżowych ekspertów oraz przedstawicieli krajowych firm faktoringowych, międzynarodowych federacji faktoringowych, jak również firm współpracujących z faktorami, instytucji finansowych działających na polskim rynku obrotu wierzytelnościami oraz środowisk naukowych.

Wydarzenie jest okazją do rozmów o faktoringu, rozwoju gospodarczym, do wymiany poglądów między ekspertami i autorytetami z dziedziny faktoringu oraz okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć branży, jak również określenia kierunków przyszłych działań. Tegoroczna edycja będzie poświęcona ocenie szans i zagrożeń dla branży w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym i prawnym oraz wykorzystaniu nowych technologii w biznesie i usługach finansowych, w szczególności – faktoringu.


Więcej na temat VII Międzynarodowego Kongresu Faktorów i prelegentów na: http://www.faktoring.pl/.