Dzikość serca. Portret i autoportret w Polsce po 1989 roku.

Punktem wyjścia dla wystawy „Dzikość serca” stała się kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING – od lat gromadząca prace polskich artystek i artystów, które powstały po 1990 roku. Wystawa prezentuje autorski wybór kuratorki, która korzystając m.in. z wybranych z kolekcji dzieł opowiada o okresie politycznej i ekonomicznej transformacji w Polsce. Wystawę można ogladać w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki do 6 maja 2018 roku. 

- Aby dokładniej przyjrzeć się wątkom, które są obecne w naszych zbiorach, zaprosiłam do współpracy Sylwię Serafinowicz. W ten sposób powstała wystawa zbudowana wokół wybranych przez nią zagadnień. Na kształt ekspozycji decydujący wpływ miała osobista perspektywa kuratorki mieszkającej jednocześnie w Polsce i Wielkiej Brytanii. Dystans geograficzny pozwala jej spojrzeć na zmiany zachodzące w ostatnich dekadach w polskim społeczeństwie (również na polskiej scenie artystycznej) z nieco innej perspektywy. Zestaw prac z kolekcji został poszerzony o inne, wybrane przez kuratorkę dzieła, które budują narrację wystawy. Ekspozycja układa się w opowieść o tym, jak zmieniające się realia znalazły odbicie w twórczości polskich artystek i artystów od lat dziewięćdziesiątych do dziś - powiedziała Kamila Bondar, prezes Fundacji Sztuki Polskiej ING. 

Jednym z ważniejszych czynników kształtujących społeczno-gospodarcze realia po 1989 roku była masowa emigracja z Polski. Ci, którzy jej doświadczyli, mieli możliwość skonfrontowania się ze stereotypem Polaka za granicą oraz zweryfikowania własnych wyobrażeń na temat Wschodu i Zachodu. Skupiając uwagę na malarstwie, wystawa zwraca się ku portretom i autoportretom, które odzwierciedlają polską rzeczywistość, również tę emigracyjną.  

Wybór prac z jednej strony ukazuje atrybuty bogactwa, które od dziesięcioleci utożsamiane były z Zachodem: luksusowe samochody, zachodnie waluty czy czasopisma noszące tak wymowne tytuły jak „Businessman” czy „Sukces”. Z drugiej, pojawiają się przedstawienia abstrakcyjne, z których emanuje tytułowa dzikość serca – rodzaj nieopisywalnego doświadczenia powiązanego ze słowiańszczyzną.

Ekspozycja pozwala przyjrzeć się w jaki sposób doświadczenie migracji i otwartych granic wpłynęło na portret własny polskich artystek i artystów. Wystawa prezentuje polską falę emigracji w historycznym kontekście oraz jej odbiór w mediach zagranicznych i kulturze popularnej. „Dzikość serca” jest próbą odzwierciedlenia emocjonalnego obrazu polskiej rzeczywistości po ’89 roku. 

Wystawa jest czynna od 3 marca do 6 maja 2018 roku.

kurator: dr Sylwia Serafinowicz

współpraca: Kamila Bondar (Fundacja Sztuki Polskiej ING), Maria Świerżewska (Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki)

Artyści: Adam Adach, Janina Baranowska, Lisa Barnard, Agata Bogacka, Walerian Borowczyk, Tymek Borowski, Olaf Brzeski,  Paweł Dziemian, Bożena Grzyb-Jarodzka, Grupa Twożywo, Lutz Hatzor, Marthe Hekimi, Josef Herman, Piotr Janas, Paweł Jarodzki, Ewa Juszkiewicz, Łukasz Korolkiewicz, Tomasz Kowalski, Janek Koza, Jan Lebenstein, Róża Litwa, Marcin Maciejowski, Przemysław Matecki, Paulina Ołowska, Lola Paprocka, Włodzimierz Pawlak, Karol Radziszewski, Joanna Rajkowska, Inken Reinert, Zbigniew Rogalski, Wilhelm Sasnal, Allan Sekula, Tim Smith, Alina Szapocznikow, Radek Szlaga, Grzegorz Sztwiertnia, Paweł Śliwiński, Franciszka Themerson, Alex Urban, Wojciech Zasadni, Jakub Julian Ziółkowski, Marek Żuławski

 

Fundacja Sztuki Polskiej ING

Fundacja Sztuki Polskiej ING, która została założona w 2000 roku, gromadzi prace współczesnych artystek i artystów polskich. Ukazuje i interpretuje zjawiska występujące w polskiej sztuce od początku lat 90. XX wieku. Kolekcja obejmuje obrazy, zdjęcia, rysunki, wideo, rzeźby i instalacje. Poza dziełami uznanych artystów, znajdują się w niej także prace twórców młodszej generacji, urodzonych w latach 70., 80. i 90. Fundatorami kolekcji są wszystkie spółki ING w Polsce. Kolekcja fundacji pozostaje jedną z nielicznych kolekcji korporacyjnych w Polsce. Na co dzień jest eksponowana w budynkach centrali ING oraz udostępniana na wystawy zewnętrzne. Fundacja jest również inicjatorem lub partnerem projektów artystycznych i edukacyjnych oraz wydawcą książek o sztuce. Aktywność Fundacji wpisuje się w światowy program mecenatu ING, który odgrywa istotną rolę w tworzeniu kultury organizacyjnej Grupy. 

 

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie jest głównym partnerem Fundacji Sztuki Polskiej ING. Zapewnia jej wsparcie merytoryczne, dbając o jakość kolekcji, Fundacja natomiast wspiera Zachętę darowiznami, umożliwiającymi zakup nowych prac do zbiorów galerii.