Latem dzieci w Warszawie się nie nudzą

|Fundacja Sztuki Polskiej ING

Budowa domku-schronu, produkcja filmu bez użycia kamery czy tworzenie nietypowych obrazów z rzeczy teoretycznie niepotrzebnych. Między innymi takie atrakcje czekają na uczestników warsztatów organizowanych w ramach wystawy „Dotknij sztuki", których partnerami Fundacja ING Dzieciom oraz Fundacja Sztuki Polskiej ING.

Warsztaty „Bałwan na wystawie" dedykowane są dla dzieci w wieku 6-12 lat, które przebywają w Warszawie podczas wakacji. To doskonała okazja na pokazanie tej grupie, że sztuka współczesna nie musi być nudna i niedostępna, a wręcz przeciwnie - może inspirować i zaskakiwać swoją różnorodnością. Warsztaty odbywają się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i są inspirowane książką „Bałwan w lodówce” (wydanej nakładem Fundacji Sztuki Polskiej ING w 2017 roku) oraz wystawą „Dotknij sztuki".

Warsztaty prowadzi Hanna Zwierzchowska, edukatorka współpracująca z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, przy wsparciu Anny Szary, kuratorki wystawy i edukatorki oraz Pauliny Celińskiej, odpowiedzialnej za dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

- Proste pomysły na zabawy realizowane podczas warsztatów, otwierają dzieci na sztukę i uczą swobody w patrzeniu na otaczający nas świat. Wystawa „Dotnij sztuki” i książka „Bałwan w lodówce”  są o tym samym: opowiadają i pokazują czym zajmują się współcześni artyści i rozbudzają dziecięcą wyobraźnię - powiedziała Kamila Bondar, Prezeska Fundacji Sztuki Polskiej ING.

- Nasza fundacja od wielu lat wspiera edukację dzieci w różny sposób. Poprzez tę inicjatywę umożliwiamy dzieciom, które na co dzień mają utrudniony dostęp do sztuki, doświadczać jej w twórczy sposób. Warsztaty pobudzają kreatywność oraz kształtują otwartość wobec otaczającego nas świata. To ważne umiejętności we współczesnym świecie - dodała Agata Tomaszewska, Prezeska Fundacji ING Dzieciom.

Cykl 20 warsztatów będzie realizowany do końca września br., a wystawa „Dotknij sztuki" potrwa do 20 października br. Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.

 

 

 

 

Materiały do pobrania