1 mld zł kredytów dla małych firm

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski osiągnął 1 mld zł zaangażowana kredytowego w segmencie małych firm. Wynik ten jest efektem wprowadzenia nowej strategii banku skierowanej do segmentu małych firm, która ma na celu wypełnienie luki rynkowej oraz pozyskanie klientów, szczególnie wśród nowopowstających podmiotów gospodarczych. W ciągu ostatniego roku znacząco rozwinięta została oferta produktowa dla tzw. „start-up’ów”.

Osiągnięcie przez nasz bank kwoty miliarda zł zaangażowania kredytowego w tym segmencie świadczy o słuszności przyjętej strategii. Nasza oferta jako jedna z pierwszych i nielicznych na rynku odpowiada na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku małych firm. Kwota 8 tys. zł, jaką dostają do dyspozycji niemal od ręki nowi przedsiębiorcy, łącznie w ramach debetu oraz limitu oferowanej przez nas karty kredytowej jest dużym ułatwieniem dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą” – powiedział Jacek Taraśkiewicz, dyrektor Departamentu Zarządzania Rynkiem Bankowości Prywatnej i Małych Przedsiębiorstw

We wrześniu ub.r. bank wprowadził kartę kredytową z limitem w wysokości 3 tys. zł, a od stycznia tego roku debet w wysokości do 5 tys. zł dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Ze środków na karcie można skorzystać dokonując transakcji bezgotówkowych, czyli płacąc nią za towary lub usługi, korzystając z nieoprocentowanego kredytu do 52 dni. Nowością jest możliwość dokonywania za pomocą karty bezprowizyjnych wypłat z bankomatów ING Banku Śląskiego w ciągu pierwszych 12 miesięcy od jej wydania.

Dzięki środkom oferowanym przez bank przedsiębiorcy mogą sfinansować bieżące potrzeby swojej firmy będącej „na rozruchu”, czyli w okresie, kiedy wsparcie finansowe ma szczególne znaczenie. Dodatkowo w ramach strategii dla małych firm, z początkiem 2008 r. Bank uruchomił także bezpłatne konto internetowe Direct dla segmentu small business.

Ponadto w oparciu o historię dotychczasowej współpracy ING Bank Śląski dla stałych klientów przygotował indywidualnie skonstruowana ofertę kredytową oraz podniósł limit zaangażowań kredytowych udzielanych bez zabezpieczenia do kwoty 200 tys. zł. Dla wszystkich firm, w zależności od okresu ich funkcjonowania ING Bank Śląski proponuje różne formy zaangażowania kredytowego do wysokości 1 000 000 zł, które można otrzymać bez konieczności przedstawiania biznes planu, udokumentowania otrzymanych środków pieniężnych i zaświadczeń z ZUS oraz urzędu skarbowego.