Zmiany w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

12 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego podjęła decyzję dotyczącą zmian w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego. Przyjęto rezygnację Benjamina van de Vrie, Wiceprezesa Zarządu Banku i powołano w skład Zarządu Banku panią Małgorzatę Kołakowską oraz pana Michała Bolesławskiego.

Benjamin van de Vrie (narodowość holenderska) złożył rezygnację z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 30 czerwca 2008 roku w związku z przejściem do pracy w strukturach ING poza granicami Polski. Został awansowany na stanowisko dyrektora na Europę ds. Bankowości Korporacyjnej i nadal będzie blisko współpracował z ING w Polsce. Ben van de Vrie pracował w ING Banku Śląskim od 1 sierpnia 2004 roku, wcześniej związany był z Grupą ING poza Polską. W Zarządzie Banku nadzorował Pion Bankowości Korporacyjnej a następnie również Rynków Finansowych.

Jednocześnie Rada Nadzocza podjęła decyzję o powołaniu Małgorzaty Kołakowskiej na stanowisko Wiceprezes Zarządu Banku odpowiadającej za obszar Klientów Strategicznych oraz Rynków Finansowych. Nową funkcję obejmie z dniem 1 lipca 2008 roku.

Rada Nadzorcza powołała również na stanowisko Wiceprezesa Zarządu pana Michała Bolesławskiego, który będzie odpowiadał za pion korporacyjnej sieci sprzedaży obsługującej klientów korporacyjnych oraz segment SME. Nową funkcję obejmie z dniem 1 lipca 2008 roku.

Małgorzata Kołakowska jest związana z ING od 1993 roku. W latach 1993-1996 pracowała w ING Bank NV/Oddział w Warszawie. Po kilkuletniej przerwie, w trakcie której zajmowała stanowisko dyrektora finansowego w McDonalds' Polska oraz dyrektora na Polskę i kraje bałtyckie w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju powróciła w październiku 2006 roku do ING Banku Śląskiego. Nadzorowała obszar klientów strategicznych na stanowisku Dyrektora Banku. Małgorzata Kołakowska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej.

Michał Bolesławski jest związany z ING od września 2001 roku. Pełnił kolejno funkcje managera projektu w ING Bank N.V. O/Warszawa, potem business managera w Departamencie Klientów Strategicznych, dyrektora Departamentu Obsługi Klientów Korporacyjnych i Dyrekto­ra Banku odpowiedzialnego za sieć sprzedaży i departamenty produktowe w Pio­nie Bankowości Korporacyjnej. Michał Bolesławski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Studiował również na Uniwersytecie Harvarda.

Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania Benjaminowi van de Vrie za jego pracę na rzecz ING Banku Śląskiego oraz osobisty wkład wniesiony w osiągnięcia i rozwój Banku.