Zysk ING Banku Śląskiego w I półroczu wzrósł o 40%

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W I półroczu br. skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wzrósł o 40% do 369,1 mln zł w porównaniu z 263,5 mln zł przed rokiem. Bank zwiększył przychody o 8%, zanotował wzrost liczby klientów, wartości kredytów oraz środków powierzonych przez klientów.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I półrocze 2010 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r:

 • przychody ogółem wzrosły o 8% do 1336,8 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 7% do 793,7 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 9% do 543,1 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 37% do 455,7 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 40% i wyniósł 369,1 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 14,3%,
 • wskaźnik koszty/dochody wyniósł 59% w porównaniu z 60% w I półroczu 2009 r.,
 • udział kredytów zagrożonych wyniósł 4,6% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 8% (dane dla rynku na koniec maja br.),
 • skonsolidowany wskaźnik wypłacalności na bezpiecznym poziomie 12,6%.

- Realizujemy założenia strategii banku - zwiększyliśmy portfel kredytów hipotecznych, liczbę kont, wartość środków powierzonych przez klientów. Na koniec czerwca br. udział w rynku nowej sprzedaży kredytów mieszkaniowych wzrósł do poziomu 9,7% . W celu dalszej poprawy konkurencyjności w połowie czerwca zmieniliśmy naszą ofertę. Dzięki temu zwiększyliśmy wartość udzielanych kredytów i znaleźliśmy się w czołówce rankingów rynkowych oceniających atrakcyjność produktów hipotecznych.

 „Internetowi nie płacą, bo wszystko robią sami" przekonało do oferty banku i w efekcie zwiększyliśmy liczbę rachunków ING Direct do 610 tysięcy  z 292 tysięcy rok temu. Jednocześnie utrzymaliśmy mocną pozycję pod względem wartości depozytów, a dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży liczby jednostek funduszy wartość środków powierzonych przez klientów wzrosła o 6% - powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

- Rośniemy również w segmencie klientów korporacyjnych. Utrzymujemy silną pozycję na rynku jednostek samorządu terytorialnego. W minionym półroczu ze 194 ogłoszonych przetargów wygraliśmy 118, a ich wartość wyniosła 676 mln zł. Dzięki tym transakcjom udział banku w finansowaniu tego sektora zwiększył się do 8,7% z 4,7% przed rokiem.

Jesteśmy także obecni w największych transakcjach przeprowadzanych na polskim rynku. Jedną z nich był program emisji obligacji PGNiG o wartości do 3 mld zł. W ramach konsorcjum, ING Bank Śląski gwarantuje objęcie obligacji do kwoty 550 mln zł oraz pełni rolę Agenta Emisji. Transakcja ta jest jednym z dwóch największych programów emisji obligacji z pełną gwarancją objęcia, zorganizowanym do tej pory w Polsce - dodała prezes ING Banku Śląskiego.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I półroczu 2010 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost wartości kredytów o 13% do 29,1 mld zł:

- kredyty dla klientów detalicznych - wzrost o 29% do 11 mld  zł, w tym 35-proc. wzrost kredytów hipotecznych do 7,1 mld zł,

- kredyty dla klientów segmentu średnich i dużych firm - wzrost o 23% do 10,6 mld zł,

 • wzrost wartości środków powierzonych przez klientów o 6% do 52 mld zł (w tym wzrost wartości funduszy inwestycyjnych o 92% do 5,3 mld zł),
 • wzrost liczby klientów o 183 tys. do 2,87 mln,
 • wzrost liczby rachunków bieżących o 219 tys. do 1 788 tys. (w tym 610 tys. kont Direct),
 • wzrost liczby kont oszczędnościowych OKO o 165 tys. do ponad 2 mln.

 

Materiały do pobrania