Moje ING − prosta bankowość, prosty język

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski promuje system bankowości internetowej i mobilnej – Moje ING. W kampaniach pokazuje, jak funkcje i narzędzia systemu wspierają klientów w ich decyzjach finansowych. W najnowszym spocie TV bank podkreśla kolejną zaletę Mojego ING − prosty i przyjazny język.

- Wiemy, że język związany z finansami, pełen branżowego żargonu, jest trudny dla klientów. Postanowiliśmy zmierzyć się z tym tematem. Chcemy mówić tak, jak nasi klienci. Wolimy mówić o karcie, a nie o instrumencie płatniczym, o przelewach na konto, a nie o alokacji środków. Potrzebę prostej komunikacji w obszarze finansów, i nie tylko, promujemy w naszym najnowszym spocie. Pokazujemy − w charakterystycznym dla ING stylu − codzienną, rodzinną sytuację. Przekonujemy, że o pieniądzach warto mówić prostym językiem. Po ludzku, po prostu − mówi Barbara Pasterczyk, Dyrektor Banku odpowiedzialna za marketing w ING Banku Śląskim.

Już od dwóch lat ING Bank Śląski współpracuje ze specjalistami językowymi z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Razem z nimi sukcesywnie upraszcza komunikaty, trudne umowy, szkoli pracowników z prostego języka. Jednym z najważniejszych zadań upraszczania komunikacji z klientami była intensywna praca nad językiem systemu Moje ING.

Moje ING z certyfikatem prostego języka

ING Bank Śląski w trakcie projektowania treści do Mojego ING zadbał, aby komunikaty kierowane do klientów były proste i przyjazne. Potwierdzeniem efektu tej pracy jest otrzymany w styczniu certyfikat prostego języka, wydany przez Pracownię Prostej Polszczyzny. ING Bank Śląski jest pierwszym bankiem w Polsce, który otrzymał takie wyróżnienie.

- Co ważne, Moje ING nie jest skończoną usługą – cały czas ją rozwijamy. Otrzymaliśmy certyfikat prostego języka za Moje ING, ale pracujemy dalej nad językiem nowoczesnej bankowości. Chcemy, aby cała komunikacja z klientami była prosta i przede wszystkim zrozumiała. Wierzymy, że to pomoże klientom podejmować lepsze decyzje finansowe – dodaje Barbara Pasterczyk.

Wspólna praca z klientami

Teraz ING Bank Śląski zaprasza klientów do wspólnego upraszczania komunikacji. Mogą przesyłać na specjalną skrzynkę e-mail oraz na Społeczność ING wszystkie komunikaty (listy, e-maile, itp.), które dostali od ING Banku Śląskiego i uważają, że są napisane zbyt trudnym językiem. Dzięki temu specjaliści językowi będą na bieżąco upraszczali najważniejsze dla klientów komunikaty.

Tytuł kampanii: „Prosto o pieniądzach”; Start kampanii: 20 lutego 2017 r. Nowy spot dostępny jest na kanale YT: https://www.youtube.com/watch?v=utoj8S-lweY

Adres skrzynki: poprostu@ingbank.pl

Link do Społeczności ING: https://spolecznosc.ingbank.pl/-/M%C3%B3wimy-Po-prostu/Upraszczaj-j%C4%99zyk-razem-z-nami/m-p/7206#M1

Narzędzia:

TV: 30’ spoty w stacjach ogólnopolskich i niszowych

Internet: promocja video - VOD, FB, YT, social media

Kreacja: Brain

Media: Dom mediowy MullenLowe MediaHub

Kreacje internetowe: GONG