ING Bank Śląski jedną z najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm

Nagrody i wyróżnienia, Wyniki finansowe i informacje biznesowe , CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski po raz kolejny znalazł się w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Bank zajął drugie miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy oraz 5. w klasyfikacji generalnej. Tym samym bank znajduje się wśród polskich spółek, które są najbardziej zaawansowane w zakresie stosowania najlepszych praktyk CSR. 

Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod względem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). W tym roku odbyła się już 12. edycja rankingu. Wzięło w niej udział 70 organizacji, które odpowiadały na pytania z zakresu odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, polityki zrównoważonego rozwoju, zarządzania pozytywnym wpływem oraz wybranych wskaźników odpowiedzialności.  Nowością w tegorocznej odsłonie rankingu była lista „Startupów Pozytywnego Wpływu”, prezentująca organizacje prowadzące działalność w ramach innowacyjnego modelu biznesowego generującego korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie. Za weryfikację wyników odpowiedzialni byli eksperci z firmy Deloitte. Pełne wyniki tegorocznego zestawienia znajdują się na stronie Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Coroczna obecność ING Banku Śląskiego w rankingu potwierdza, że społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój są wpisane w codzienną działalność zarówno biznesową, jak i pozabiznesową banku oraz stanowią nieodłączny element jego strategii. Potwierdzeniem tego jest przyjęta Strategia zrównoważonego rozwoju na lata 2018-2021 z nowymi długoterminowymi kierunkami i celami, którymi są:

  • Bank dla przedsiębiorczych
  • Bank równych szans
  • Bank zielonych inwestycji
  • Bank świadomy ekologicznie

O odpowiedzialnym biznesie prowadzonym w ING Banku Śląskim więcej na stronie banku.