ING Bank Hipoteczny rozpoczyna działalność

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,

2 stycznia 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na rozpoczęcie działalności operacyjnej przez ING Bank Hipoteczny.

ING Bank Śląski otrzymał zezwolenie na utworzenie banku hipotecznego w styczniu ubiegłego roku. Powołanie spółki ma na celu dywersyfikację struktury finansowania aktywów banku poprzez możliwość emisji długoterminowych listów zastawnych. Ich podstawę będą stanowiły wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką nabyte od ING Banku Śląskiego lub innych banków.

 

Kapitał zakładowy ING Banku Hipotecznego wynosi 120 mln zł i został w całości objęty przez ING Bank Śląski. Akcje nowego banku zostały pokryte wkładem pieniężnym.

W skład zarządu ING Banku Hipotecznego wchodzą: 

Mirosław Boda - Prezes Zarządu,

Jacek Frejlich – Wiceprezes ds. Finansów, Operacji i IT,

Roman Telepko - Wiceprezes ds. Ryzyka.

 

Dotychczas działalność w zakresie finansowania zakupu nieruchomości była prowadzona wyłącznie przez ING Bank Śląski. Na koniec III kwartału 2018 roku wartość portfela kredytów hipotecznych wyniosła ponad 32 mld zł. Po trzech kwartałach 2018 roku bank posiadał 10,1% udziału w rynku kredytów mieszkaniowych w złotych oraz 16,8% udziału w sprzedaży nowych kredytów hipotecznych.

Więcej informacji na temat ING Banku Hipotecznego znajduje się na stronie:  https://www.inghipoteczny.pl/inghipoteczny