ING Bank Hipoteczny wyemitował zielone listy zastawne o wartości 400 mln zł

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,

10 października 2019 roku ING Bank Hipoteczny wyemitował 5-cio letnie zielone hipoteczne listy zastawne o wartości 400 mln zł. Udział w emisji wziął m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął listy zastawne o wartości 80 mln zł. Środki pozyskane z emisji zielonych listów zastawnych zostaną przeznaczone na finansowanie oszczędnych energetycznie „zielonych” hipotek.

- To pierwsza emisja ING Banku Hipotecznego. Zielone listy zastawne spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem na rynku. Cieszymy się, że wśród inwestorów, którzy wzięli udział w emisji znalazł się Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął część emisji – powiedział Mirosław Boda, prezes ING Banku Hipotecznego.

- Zainwestowaliśmy w zielone listy zastawne ING Banku Hipotecznego, ponieważ chcemy w ten sposób wzmacniać zarówno rozwój zielonej gospodarki, jak i rynku kapitałowego. EBOiR wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz swoimi inwestycjami zachęca emitentów do przejrzystości i przestrzegania wysokich standardów oraz raportowania dotyczącego korzyści i skutków projektów środowiskowych – powiedziała Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Dyrektor Banków UE w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

Wartość nominalna jednego listu zastawnego wynosi 500 000 zł. Odsetki będą płatne co pół roku. Marża została ustalona w wysokości 0,53% ponad stawkę WIBOR dla depozytów 6-cio miesięcznych. W trakcie budowania księgi popytu deklaracje zakupu zgłosiło 15 inwestorów na łączną kwotę blisko 600 mln zł.

Wyemitowane listy zastawne są już notowane na giełdzie w Luksemburgu, a dodatkowo ING BH ubiega się o ich wprowadzenie do notowań na rynku regulowanym na GPW. Agencja Moody’s Investors Service przyznała listom zastawnym ING BH rating Aa3 tj. najwyższy możliwy do uzyskania dla emitenta z Polski.

We wrześniu prospekt emisyjny banku dotyczący Programu Emisji Listów Zastawnych został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Prospekt został również paszportowany do Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość całego programu wynosi maksymalnie 5 mld euro.