Rating dla ING Banku Hipotecznego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,

Agencja ratingowa Moody’s Investor Service poinformowała o nadaniu ING Bankowi Hipotecznemu S.A. długoterminowego i krótkoterminowego ratingu emitenta.

21 sierpnia 2019 roku, agencja ratingowa Moody’s Investor Service nadała ING Bankowi Hipotecznemu S.A. następujące ratingi:

  • Długoterminowy rating emitenta: Baa1
  • Krótkoterminowy rating emitenta: Prime-2
  • Długoterminowe ryzyko kontrahenta: A2
  • Krótkoterminowe ryzyko kontrahenta: Prime-1

Jednocześnie agencja ratingowa Moody’s Investor Service wydała opinię o długoterminowym i krótkoterminowym ryzyku kontrahenta odpowiednio na poziomie A2 (cr) i Prime-1 (cr). Perspektywa dla ratingów długoterminowych jest stabilna.

Pełna treść raportu w sprawie nadanych ING Bankowi Hipotecznemu S.A. ocen ratingowych oraz informacje nt. metodologii znajdują się na stronie internetowej agencji Moody’s Investor Service: www.moodys.com

ING Bank Hipoteczny S.A. uzyskał zgodę na rozpoczęcie działalności operacyjnej na początku stycznia 2019 roku. Celem spółki jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego finansowania w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. poprzez emisję długoterminowych listów zastawnych. 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.inghipoteczny.pl/inghipoteczny