ING Etyczną Firmą 2018

Wyniki finansowe i informacje biznesowe , CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski otrzymał tytuł Etyczna Firma 2018, przyznany w konkursie organizowanym przez redakcję Pulsu Biznesu. Bank po raz kolejny znalazł się w gronie firm, które w poprzednim roku prowadziły działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i społecznej odpowiedzialności biznesu.

ING Bankowi Śląskiemu został przyznany tytuł Etyczna Firma 2018 na podstawie odpowiedzi udzielonych w badaniu. Organizatorzy, przy merytorycznym wsparciu PwC, oceniali zgłaszające się firmy biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • postępuje zawsze zgodnie z prawem i normami etycznymi,
  • odnosi się z szacunkiem do partnerów biznesowych,
  • stosuje zasady uczciwej konkurencji,
  • buduje wewnętrzne zaufanie i dobre relacje między pracownikami,
  • walczy z oszustwami i patologiami,
  • angażuje się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy.

Konkurs Etyczna Firma promuje firmy postępujące etycznie wobec klientów, dostawców, pracowników, które angażują się społecznie w inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności oraz przedsięwzięcia o charakterze globalnym. Szczegóły oraz lista zwycięzców wszystkich edycji konkursu są dostępne na stronie https://www.pb.pl/etycznafirma/o-konkursie/.