ING udostępnia produkcyjny Interfejs API

Technologie i innowacje, Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski udostępnia środowisko produkcyjne do przekazywania danych w ramach otwartej bankowości. Od dziś dostawcy aplikacji zewnętrznych mogą podłączyć się do bankowego interfejsu API i świadczyć klientom banku usługi, w oparciu o zapisy dyrektywy PSD2.

Interfejs API oparty jest na standardzie PolishAPI, wypracowanym przez Związek Banków Polskich wraz z instytucjami płatniczymi i podmiotami trzecimi.

Pełna specyfikacja interfejsu wraz ze szczegółowym opisem zasad jego funkcjonowania jest dostępna w ramach tzw. portalu deweloperskiego. Serwis dostępny jest pod adresem: https://devportal.ing.pl/

Otwarta bankowość to perspektywa która zmieni świat finansów. Dla klientów to przede wszystkim łatwiejsze zarządzanie swoimi finansami przy jednoczesnej kontroli nad udostępnianymi danymi – powiedział Marcin Giżycki, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Zasady otwartej bankowości reguluje unijna Dyrektywa PSD2.

Więcej o postępach prac w ING Banku Śląskim na:

http://www.ing.pl/indywidualni/bankowosc-internetowa/open-banking