Dotacje na nowe technologie dla klientów ING

Technologie i innowacje, Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Od 15 października trwa kolejny nabór wniosków o dofinansowanie wdrożeń nowych technologii, w efekcie których wprowadzone zostaną nowe lub znacząco ulepszone produkty. Od dziś do 27 lutego 2020 roku klienci ING Banku Śląskiego mogą przygotowywać wnioski o dotację, składać w banku wnioski o kredyt technologiczny poprzedzony wydaniem promesy takiego kredytu.

W poprzednich pięciu naborach, ING Bank Śląski przyjął największą liczbę wniosków o kredyty, wydał promesy na najwyższe wolumeny kredytowe, a dodatkowo skuteczność starania się o dotację sięgała 70% – powiedział Michał Bolesławski, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za obszar korporacyjny. W dalszym ciągu istnieje bardzo duży popyt na ten rodzaj dotacji. Ich efekt powoduje skokowy rozwój przedsiębiorstw i duże korzyści dla ich klientów z tytułu lepszych produktów czy wyższego poziomu świadczonych usług – dodał Michał Bolesławski.

Obecny nabór został podzielony na trzy rundy:

  • I:15.10.2019 - 07.01.2020;
  • II: 08.01.2020 – 03.02.2020;
  • III: 04.02.2020 – 27.02.2020.

Pozytywna ocena zdolności kredytowej na potrzeby inwestycji technologicznej jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dotację w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na dofinansowanie firm z sektora MŚP przeznaczono 350.000.000 zł. Intensywność pomocy zależy od miejsca inwestycji i może wynieść aż 70% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 6.000.000 zł.

ING Bank Śląski od początku programu współpracuje z BGK w zakresie finansowania wdrożeń nowych technologii z dofinansowaniem z funduszu premii technologicznej. We wszystkich dotychczasowych naborach najwięcej wniosków o dotacje składano z promesami kredytu technologicznego ING Banku Śląskiego. Bank udzielił najwięcej kredytów technologicznych, dzięki czemu klienci pozyskali najwyższą kwotę dotacji.