ING Bank Śląski wykorzystał blockchain w transakcji akredytywy

Technologie i innowacje, Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski wziął udział w pilotażowej transakcji finansowania handlu w oparciu o technologię blockchain. W ramach tej transakcji, bank otworzył elektroniczną akredytywę dokumentową, za pomocą której zabezpieczył dostawę towaru do polskiej firmy Granulat – Chmielarz Spółka Jawna od kontrahenta z Azji.

Zastosowanie technologii blockchain w transakcjach finansowania handlu otwiera nowe możliwości. Przede wszystkim oznacza wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów, skrócenie czasu realizacji transakcji oraz szybszą komunikację pomiędzy uczestnikami. To w sposób bezpośredni przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie linii kredytowych i poprawę płynności - powiedziała Dorota Pruszkowska, Manager Zespołu Finansowania Handlu w ING Banku Śląskim.

Zalety rozliczenia transakcji akredytywy elektronicznej to:

  • możliwość negocjacji treści akredytywy w czasie rzeczywistym przez importera i eksportera, w oparciu o własny kontrakt;
  • transparentność każdego etapu transakcji dla uczestników: importera, eksportera, banku importera i banku eksportera, co pozwala na bieżące monitorowanie statusu transakcji;
  • skrócenie czasu dostarczenia dokumentów, dzięki przesłaniu ich za pośrednictwem platformy.

Arkadiusz Chmielarz właściciel spółki Granulat – Chmielarz Spółka Jawna stwierdził: Cieszy mnie, że mogę pracować z bankiem, który ciągle poszukuje nowych rozwiązań, również w ramach produktów finansowania handlu. Technologia blockchain może przynieść takim przedsiębiorcom jak ja szereg wymiernych korzyści, które przełożą się pozytywnie na naszą konkurencyjność i osiągane wyniki.

 

Akredytywa dokumentowa pozwala na bezpieczne rozliczenie transakcji między kupującym i sprzedającym, na podstawie dokumentów handlowych sprawdzanych przez bank. Zabezpiecza przed ryzykiem niedotrzymania warunków umowy, otrzymaniem niepełnowartościowego towaru i brakiem płatności, szczególnie w kontaktach z nowymi partnerami czy na nowych rynkach.