ING z tytułem TOP Employers Polska 2020

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Już po raz jedenasty ING Bank Śląski został wyróżniony tytułem TOP Employers Polska i należy do TOP 10 najlepszych pracodawców w kraju. Nagroda trafia do firm, które zapewniają swoim pracownikom doskonałe warunki pracy poprzez wdrażanie wysokich standardów HR i tworzenie najlepszego środowiska pracy zgodnie z ideą „people-first”. ING otrzymał także tytuł TOP Employers Europe.

Codziennie dbamy, aby ludzie, którzy wnoszą swój zapał, wiedzę i umiejętności w budowanie ING Banku Śląskiego, mogli korzystać z najlepszych możliwości i warunków do rozwoju oraz dopasowanej do ich potrzeb oferty benefitów. Chcemy, aby bank był miejscem pracy, w którym czujemy się dobrze i do którego po prostu lubimy przychodzić – podkreśla Maja Chabińska-Rossakowska, dyrektor HR w ING Banku Śląskim. Nagroda TOP Employers po raz kolejny potwierdza, że nieustannie doskonalimy swoje praktyki w obszarze HR, dbamy o talenty, zachęcamy do podejmowania inicjatywy i budujemy wyjątkową kulturę organizacyjną – dodaje.

Więcej informacji o sposobie pracy i aktualnych ofertach zatrudnienia w ING Banku Śląskim znajduje się na stronie kariera: www.ing.pl/kariera

 

O programie certyfikacji Top Employers

Przyznanie certyfikatu Top Employers poprzedza analiza warunków pracy w organizacji na podstawie kwestionariusza najlepszych praktyk HR, który podlega walidacji udzielonych odpowiedzi oraz audytowi. Kwestionariusz obejmuje ponad 100 pytań dotyczących łącznie 600 praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w 10 tematach: strategia talentów, planowanie zasobów ludzkich, pozyskiwanie talentów, onboarding, szkolenia i rozwój, zarządzanie wynikami, rozwój umiejętności przywódczych, kariera i planowanie sukcesji, wynagrodzenia i świadczenia oraz kultura.

W tegorocznej edycji badania Top Employers Institute wyróżnił ponad 1600 organizacji w 119 krajach/regionach na pięciu kontynentach.

 

O Top Employers Institute

Top Employers Institute jest globalnym autorytetem w zakresie badania warunków pracy. Dzięki programowi certyfikacji Top Employers Institute organizacje biorące udział w programie zostają poddane walidacji, zaś dzięki otrzymaniu certyfikatu mogą wzmocnić swój status pracodawcy z wyboru. Top Employers Institute został założony ponad 28 lat temu i certyfikował ponad 1600 organizacji w 119 krajach/regionach. Certyfikowani Top Employers pozytywnie wpływają na życie ponad 6 milionów pracowników na całym świecie.

Top Employers Institute “for a better world of work.”

www.top-employers.com