Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W I kwartale 2020 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 267,3 mln zł w porównaniu z 324,5 mln zł przed rokiem. Bank kontynuował rozwój działalności zwiększając wartość kredytów i depozytów oraz utrzymując łączny współczynnik kapitałowy na bezpiecznym poziomie 15,76%.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I kwartał 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • przychody ogółem wzrosły o 13% do 1 562,7 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 7% do 775,0 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 18% do 787,7 mln zł,
 • zysk brutto spadł o 14% do 377,0 mln zł,
 • zysk netto spadł o 18% do 267,3 mln zł,
 • wskaźnik koszty/przychody wyniósł 49,6% w porównaniu z 52,0% w ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,76% w porównaniu z 15,82% w ub.r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 10,6% w porównaniu z 12,1% w ub.r.

 

- W sytuacji związanej z pandemią oraz wprowadzonym lockdownem zachęcamy klientów indywidualnych do załatwiania wszystkich spraw przez internet bez konieczności wychodzenia z domu i wspieramy firmy w transformacji cyfrowej. Przedsiębiorcom zapewniamy w pełni zdalną obsługę, oferujemy terminale płatnicze oraz uruchomienie sklepu internetowego wraz z bramką płatniczą. Uczestniczymy w programach pomocy skierowanej do przedsiębiorców przyjmując wnioski o subwencje Polskiego Funduszu Rozwoju oraz udostępniając gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego dla kredytów obrotowych. Umożliwiamy klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom skorzystanie z zawieszenia spłaty rat kredytów, leasingu i factoringu. Dla większego bezpieczeństwa zakupów zwiększyliśmy limit płatności zbliżeniowych z 50 zł na 100 zł - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- W pierwszym kwartale kontynuowaliśmy organiczny rozwój banku. Zwiększyliśmy wartość kredytów o 14% do 124,1 mld zł, a depozytów o 16% do 137,5 mld zł zwiększając udziały rynkowe. Zwiększyliśmy również liczbę klientów w bankowości detalicznej do 4,1 mln, a w bankowości korporacyjnej do 474 tys. firm. W pierwszym kwartale mimo dobrych rezultatów komercyjnych, wzrost kosztów ryzyka spowodowany negatywnym wypływem zmian założeń makroekonomicznych spowodował obniżenie zysku netto w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – dodał prezes ING Banku Śląskiego.

- W minionym kwartale nastąpił dalszy wzrost transakcji bezgotówkowych w bankowości detalicznej - liczby przelewów elektronicznych o 14%, w tym przelewów w bankowości mobilnej o 43%, transakcji kartami debetowymi o 16% oraz transakcji BLIK-iem o 97%. Jednocześnie liczba transakcji w oddziałach banku spadła o 21%. W bankowości korporacyjnej liczba przelewów elektronicznych wzrosła o 19%, z czego o 57% w bankowości mobilnej. O 76% wzrosła, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, liczba transakcji w oferowanych terminalach płatniczych, a od początku roku o 273 do 1 542 liczba sklepów z aktywną bramką płatniczą – powiedział Brunon Bartkiewicz.  

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost wartości kredytów o 14% do 124,1 mld zł,
 • kredyty dla klientów bankowości detalicznej - wzrost o 23% do 51,0 mld zł,
 • kredyty dla klientów bankowości korporacyjnej - wzrost o 9% do 73,1 mld zł,
 • wzrost depozytów o 16% do 137,5 mld zł,
 • liczba klientów bankowości detalicznej 4,1 mln, w tym 1,8 mln klientów primary,
 • liczba klientów bankowości korporacyjnej 474 tys.

 

Materiały do pobrania