Zmiana oprocentowania kont oszczędnościowych w ING

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski zmienia oprocentowanie na kontach oszczędnościowych.

Od 1 września 2020 roku, ING Bank Śląski obniża oprocentowanie na kontach oszczędnościowych w PLN, EUR, USD i GBP.  W przypadku Otwartego Konta  Oszczędnościowego Direct w PLN, zmiana będzie obowiązywać od 1 października 2020 roku (oprocentowanie naliczane jest tu kwartalnie).

Nowe oprocentowanie dla klienta indywidualnego prezentują poniższe tabele:

 

 

Oprocentowanie na kontach oszczędnościowych w PLN

(zmienne, obliczane w skali roku)

Konto

Oprocentowanie

do 6.07.2020 r.

Oprocentowanie

od 7.07.2020 r.*

Oprocentowanie

od 1.09.2020 r.

Otwarte Konto Oszczędnościowe

0,50% (poniżej 100 tys. zł)

0,50% (od 100 tys. zł)

 

0,25% (poniżej 100 tys. zł)

0,25% (od 100 tys. zł)

 

0,05% (poniżej 100 tys. zł)

0,05% (od 100 tys. zł)

 

Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct

0,50% (poniżej 100 tys. zł)

0,50% (od 100 tys. zł)

 

0,25% (poniżej 100 tys. zł)

0,25% (od 100 tys. zł)

 

0,01% (poniżej 100 tys. zł)

0,01% (od 100 tys. zł)

 

Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium

od 0,40% -  do 1,00%

od 0,20% - do 0,60%

0,05%

Smart Saver

2,50% (do 5 tys. zł)

0,50% (powyżej 5 tys. zł)

 

2,50% (do 5 tys. zł)

0,25% (powyżej 5 tys. zł)

 

1,60% (do 5 tys. zł)

0,05% (powyżej 5 tys. zł)

 

Dream Saver

0,50% (poniżej 100 tys. zł)

0,50% (od 100 tys. zł)

 

0,25% (poniżej 100 tys. zł)

0,25% (od 100 tys. zł)

 

0,01% (poniżej 100 tys. zł)

0,01% (od 100 tys. zł)

 

IKZE

0,70% (poniżej 100 tys. zł)

0,70% (od 100 tys. zł)

 

0,70% (poniżej 100 tys. zł)

0,70% (od 100 tys. zł)

 

0,30% (poniżej 100 tys. zł)

0,30% (od 100 tys. zł)

 

 

*O zmianie oprocentowania od 7 lipca 2020 r. bank informował w osobnym komunikacie 22 kwietnia br.:

https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/500988/zmiana-oprocentowania-w-ing-banku-slaskim-2020-04-22

 

 

 

Oprocentowanie na kontach oszczędnościowych w EUR, USD, GBP

(zmienne, obliczane w skali roku)

Konto

Oprocentowanie do 31.08.2020 r.

Oprocentowanie od 1.09.2020 r.

Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w EUR

0,01% (poniżej 25 tys. eur)

0,05% (od 25 tys. eur)

0,01% (poniżej 25 tys. eur)

0,01% (od 25 tys. eur)

Otwarte Konto Oszczędnościowe w EUR

0,01%

0,01%

Otwarte Konto Oszczędnościowe w USD

0,10%

0,01%

Otwarte Konto Oszczędnościowe w GBP

0,25%

0,01%

 

 

 

 

Materiały do pobrania