ING w gronie liderów rynku kapitałowego

Nagrody i wyróżnienia,
|Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego |ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Podczas uroczystości Podsumowania Roku Giełdowego 2019 wręczono nagrody GPW za najlepsze wyniki i wspieranie rozwoju polskiego rynku kapitałowego w 2019 r. ING nagrodzono w aż trzech kategoriach.

ING jako jeden z kluczowych uczestników rynku kapitałowego otrzymał wyróżnienia w trzech kategoriach:

  • „Nagrodę GPW na Głównym Rynku akcji” dla ING Bank N.V. za największą liczbę wprowadzonych certyfikatów strukturyzowanych w 2019 r.
  • „Nagrodę GPW na Catalyst” dla ING Banku Hipotecznego jako pierwszego banku hipotecznego, który zadebiutował na rynku Catalyst z „zielonymi” listami zastawnymi.
  • „Nagrodę BondSpot” dla ING Banku Śląskiego jako lidera rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland.

Więcej na: https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=109721&title=GPW+nagrodzi%C5%82a+lider%C3%B3w+rynku+kapita%C5%82owego+w+2019+r.+