Trzy nominacje dla ING w konkursie Invest Cuffs

Nagrody i wyróżnienia,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A. |Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego

W tegorocznej edycji konkursu Invest Cuffs, ING zostało ponownie nominowane w trzech kategoriach: „Produkt inwestycyjny roku”, „Dom maklerski roku” oraz „Kantor online roku”.

Invest Cuffs to największe w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie zrzeszające branżę rynku inwestycyjnego. Towarzyszy mu konkurs, którego celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających największy wpływ na rozwój rynków finansowych w Polsce.

Kapituła konkursowa nominowała ING w trzech kategoriach:

  • „Produkt inwestycyjny roku” - certyfikaty Turbo emitowane przez ING N.V.;
  • „Dom maklerski roku” - Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego;
  • „Kantor online” - Kantor internetowy ING Banku Śląskiego. 

Głosowanie potrwa do 6 marca 2023 roku. Szczegółowe informacje nt. wszystkich kategorii oraz nominowanych są dostępne na stronie https://konkurs.investcuffs.pl

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas Gali Invest Cuffs Cuffs 2023 r. 

Certyfikaty Turbo emitowane przez ING N.V. to strukturyzowane produkty inwestycyjne, które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumentami bazowymi dla certyfikatów są min. akcje największych polskich i międzynarodowych spółek, główne indeksy wybranych światowych giełd, surowce i pary walutowe.