ING jednym z liderów rynku kapitałowego

Nagrody i wyróżnienia,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A. |Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nagrodziła liderów rynku kapitałowego podczas Podsumowania Roku Giełdowego 2020. ING Bank Śląski nagrodzono w dwóch kategoriach.

ING Bank Śląski jako jeden z kluczowych uczestników rynku kapitałowego otrzymał wyróżnienia w następujących kategoriach:

  • „Nagroda GPW dla dystrybutorów informacji” za największy wzrost liczby abonentów danych giełdowych czasu rzeczywistego w 2020 r.
  • „Nagroda BondSpot” dla lidera rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland

Więcej na: https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=110818&title=Liderzy+polskiego+rynku+kapita%C5%82owego+nagrodzeni+za+osi%C4%85gni%C4%99cia++w+2020+r.+