RoboPlatforma od ING poprawia rentowność firm

Produkty i usługi, Technologie i innowacje,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING pomaga klientom usprawniać procesy wewnętrzne z wykorzystaniem robotyki za pomocą autorskiego rozwiązania RoboPlatform.

ING oferuje pełny zakres usług robotyzacyjnych, zaczynając od bezpłatnego przeglądu procesów, przez szkolenia, aż po wdrożenie. Finalnym produktem jest robot, który automatycznie realizuje proces w firmie. Jeżeli po weryfikacji procesów przedsiębiorca będzie chciał skorzystać z RoboPlatformy – oferta zostanie przygotowana w oparciu o oszczędności, które zostaną wygenerowane tzw. success fee. RoboPlatforma wyróżnia się dużą elastycznością i możliwością szybkiego wdrażania robotów. Obsługuje dwa tryby pracy: nadzorowany i autonomiczny. W pierwszym trybie roboty są wirtualnymi asystentami w czasie rzeczywistym, które wspierają pracowników, znacząco poprawiając ich wydajność poprzez wykonywanie powtarzalnych zadań w szybszy i bardziej niezawodny sposób. Natomiast w trybie autonomicznym procesy mogą być wykonywane bez ludzkiej ingerencji. Roboty pracują według ustalonego harmonogramu lub są uruchamiane przez określone zdarzenia. Oba tryby, w zależności od specyfiki procesu, są powszechnie stosowane w biznesie.

W ING Banku Śląskim obecnie funkcjonuje ponad 1500 robotów, z których większość wspiera procesy w obszarze operacji bankowych, ryzyku oraz finansach.

Oferta w tym zakresie obejmuje usługi wdrożeniowe, szkoleniowe oraz narzędzie, z którego mogą korzystać duże i średnie, a nawet małe firmy.

Więcej informacji na: https://www.roboplatform.com/