Zmiana w składzie zarządu ING Banku Śląskiego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Od 1 stycznia 2021 r. Michał Bolesławski obejmie stanowisko szefa Business Banking Holandii, Belgii i Luksemburga w Grupie ING. W związku z awansem złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Michał Bolesławski na stanowisku wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego nadzoruje Pion Klientów Biznesowych oraz spółki: ING Commercial Finance, ING Lease (Polska), ING Usługi dla Biznesu. Jest Przewodniczącym Rady Fundacji Sztuki Polskiej ING. 

- Chciałbym podziękować Michałowi Bolesławskiemu za jego pracę oraz wkład wniesiony w osiągnięcia i rozwój banku. Od 14 lat z powodzeniem kieruje Pionem Klientów Biznesowych – początkowo jako dyrektor, a następnie od 2008 roku, jako wiceprezes Zarządu. O skali wyzwań i osiągniętych sukcesów w czasie jego kadencji w Zarządzie może świadczyć sześciokrotny wzrost liczby średnich i dużych firm obsługiwanych przez bank oraz blisko sześciokrotny wzrost finansowania tych podmiotów - mówi Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego. Dodaje, że nadzorem Michała Bolesławskiego dokonała się transformacja cyfrowa bankowości dla firm. - Jego podejście do biznesu zaowocowało wieloma innowacjami – wraz z zespołem wdrożył system bankowości elektronicznej, jest twórcą Aleo, ING Księgowość, podjął decyzję o inwestycji w Twisto oferującej odroczone płatności. Jestem przekonany, że Michał dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu wspomoże obszar Business Banking, czyli małych, średnich i dużych firm, w osiąganiu kolejnych poziomów rozwoju, wprowadzając cyfryzację i innowacyjność na jeszcze szerszą, globalną skalę - podsumowuje Brunon Bartkiewicz.

Warto podkreślić, że system bankowości elektronicznej ING Business został dwukrotnie uznany przez magazyn Global Finance jako Best Mobile Banking App w regionie CEE oraz najlepszy na świecie system bankowości internetowej dla firm w konkursie Best Digital Banks. Dzięki tym wszystkim osiągnięciom Finalta ogłosiła ING Bank Śląski najlepszym bankiem korporacyjnym.

Michał Bolesławski związany jest z sektorem bankowym od początku swojej kariery zawodowej. Pracę w ING rozpoczął w 2000 roku. W 2006 roku objął stanowisko dyrektora banku kierującego Pionem Klientów Biznesowych, a od 2008 roku jest wiceprezesem zarządu ING Banku Śląskiego nadzorującym ten obszar działalności banku.

Michał Bolesławski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Harvarda. Studiował również na Kennedy School of Government oraz ESADE - Escuela Superior de Administracion y Direccion de Empresas.

Materiały do pobrania