Wnioskowanie o subwencje PFR w ING dostępne od północy 15 stycznia

Wyniki finansowe i informacje biznesowe , Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Klienci ING Bank Śląskiego już od północy 15 stycznia br. mogą wnioskować o subwencje w ramach programu Tarczy Finansowej PFR 2.0 skierowanej do branż, które najbardziej odczuły negatywne skutki drugiej fali pandemii. Wniosek można złożyć przez systemy bankowości internetowej Moje ING oraz ING Business.

ING chce być partnerem dla swoich klientów nie tylko w czasach prosperity, ale przede wszystkim wtedy, gdy potrzebują wsparcia. W ubiegłym roku środki otrzymane przez klientów ING z Tarczy 1.0 stanowiły blisko 16% wartości dopłat całego programu. Aby dalej ich wspierać przystąpiliśmy do współpracy z innymi instytucjami finansowymi w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. – powiedziała Ewa Łuniewska, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Aby zawnioskować o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 należy spełnić określone warunki, a następnie poprawnie wypełnić i podpisać wniosek wraz z umową w systemie bankowości elektronicznej. Dane zamieszczone we wniosku zostają automatycznie zweryfikowane z danymi w rejestrach instytucji i na tej podstawie wydawana jest decyzja.

Informacja o decyzji jest przekazana w systemie bankowości elektronicznej. Bank po otrzymaniu środków z PFR przelewa przyznaną kwotę na rachunek firmowy.

Ze wsparcia w ramach programu korzystać mogą przedsiębiorcy z sektorów mikro, małych i średnich firm. Warunkiem koniecznym jest prowadzenie działalności na dzień 31.12.2019 r. oraz dzień złożenia wniosku. Firmy, które otrzymały finansowanie z Tarczy 1.0. również mogą wnioskować o wsparcie w ramach Tarczy 2.0.

Subwencje PFR trafią do przedsiębiorstw prowadzących działalność w wybranych branżach, identyfikowanych na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Z subwencji mogą skorzystać firmy z branż wymienionych w regulaminie programu, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 30% w okresach kwiecień-grudzień 2020 r. lub październik-grudzień 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Przy spełnieniu określonych warunków subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać w całości umorzona.

O wsparcie mogą się ubiegać mikrofirmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników, mające roczny obrót lub sumę bilansowa za rok 2019 w wysokości nie przekraczającej 2 mln euro oraz małe i średnie firmy, zatrudniające do 249 pracowników o rocznym obrocie w 2019 roku do 50 mln euro lub sumie bilansowej nie wyższej niż 43 mln euro.

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm jest obliczana na podstawie skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej łącznej kwoty 324 tys. zł. Przy czym suma wsparcia z programu Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 nie może przekroczyć kwoty 72 tys. zł na jednego pracownika.

W przypadku firm z sektora MŚP wysokość subwencji zależy od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto. Maksymalna kwota to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 tys. zł na pracownika. Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto firmy za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 na podstawie prognoz). Suma wsparcia z programu Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 nie może przekroczyć kwoty 144 tys. zł na jednego zatrudnionego.

Udział w Tarczy Finansowej PFR 2.0 zadeklarowało 18 banków komercyjnych oraz banki spółdzielcze. Wszystkie te podmioty uczestniczyły w programie Tarcza Finansowa PFR 1.0.

Przed ubieganiem się o subwencję finansową firma musi z wyprzedzeniem złożyć plik JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego. Wniosek do PFR należy przekazać co najmniej po 7 dniach od złożenia pliku.

Nabór wniosków rozpoczyna się w nocy z czwartku na piątek od północy 15 stycznia 2021 r. i potrwa do 28 lutego 2021 r. W przypadku dodatkowych wyjaśnień procedura odwoławcza będzie odbywać się od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje o Tarczy Finansowej 2.0 i warunki ubiegania się o subwencje są dostępne na stronach pfr.pl/tarcza20www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa oraz na stronie banku www.ing.pl/tarcza2.

ING zorganizował webinar na temat Tarczy Finansowej PFR, podczas którego przedstawił kto i jak może skorzystać z subwencji, jakie trzeba spełnić warunki, aby ją otrzymać. Zapis transmisji jest dostępny pod linkiem: https://youtu.be/jYHJgaL8lOk.