Nowe emisje certyfikatów Turbo emitowanych przez ING oraz zaproszenie na konferencję „Jak inwestować na giełdzie”

Wyniki finansowe i informacje biznesowe , Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

10 maja br., na Giełdzie Papierów Wartościowych zostały wprowadzone do obrotu giełdowego certyfikaty strukturyzowane Turbo oparte o instrumenty bazowe InPost S.A. oraz Mercator S.A. Ich emitentem jest ING N.V.

Certyfikaty Turbo to strukturyzowane produkty inwestycyjne, które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumentami bazowymi dla nich są min. akcje największych polskich i międzynarodowych spółek, główne indeksy wybranych światowych giełd, surowce i pary walutowe.

Certyfikaty Turbo po raz pierwszy zostały wyemitowane przez ING N.V. na rynku holenderskim w 2008 r. Produkt został również udostępniony inwestorom we Francji, Niemczech oraz Polsce. Jest to instrument przeznaczony dla aktywnych inwestorów oraz osób, które akceptują ponadprzeciętny poziom ryzyka inwestycyjnego.

Inwestorzy mogą obecnie handlować na wzrosty lub spadki 15 polskich spółek oraz 7 par walutowych. Łącznie klienci mają już dostęp do 45 instrumentów bazowych.

Więcej o certyfikatach Turbo tu: https://www.ingturbo.pl/

Dodatkowo, 13 maja br., o certyfikatach Turbo opowie Bartosz Sańpruch z ING podczas debaty „Jak inwestować z wykorzystaniem certyfikatów strukturyzowanych”. Debata jest częścią konferencji „Jak inwestować na giełdzie”.

Więcej o konferencji tu: https://jakinwestowacnagieldzie.pl/