ING Bank Śląski utrzymuje dobre wyniki i wzrosty w kanałach cyfrowych

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W 2020 roku, skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego osiągnął wysoki poziom 1 337,6 mln zł. Na koniec grudnia ub.r., łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,72%, co oznacza wzrost o 1,85 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W minionym roku, bank kontynuował wzrost wolumenów komercyjnych oraz zanotował wzrost transakcji i sprzedaży usług w kanałach cyfrowych.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2020 roku:

 • przychody ogółem wzrosły o 7% do 6 230,7 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 11% do 2 762,5 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 5% do 3 452,1 mln zł,
 • zysk brutto spadł o 15% do 1 911,7 mln zł,
 • zysk netto spadł o 19% do 1 337,6 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 7,6% w porównaniu z 11,6% przed rokiem,
 • wskaźnik koszty/przychody wzrósł do 44,3% z 43,1% przed rokiem,
 • łączny współczynnik kapitałowy wzrósł do 18,72% z 16,87%.

Nasze wyniki za 2020 rok uważam za bardzo dobre. Pomimo zawirowań na rynku i dodatkowych kosztów ryzyka osiągnęliśmy wynik netto na poziomie 1 337,6 mln zł. To pokazuje, że jesteśmy instytucją silną i stabilną. Miniony rok obfitował w wiele zdarzeń, których nie mogliśmy przewidzieć i nie przewidzieliśmy. Nie spowodowało to nadzwyczajnych zaburzeń w naszym działaniu. Kluczowe było oczywiście dbanie o zdrowie naszych pracowników i klientów. Dzięki temu, że digitalizacja to kierunek, który konsekwentnie rozwijamy od lat, mogliśmy nawet w tak trudnym czasie sprawnie funkcjonować i bezpiecznie obsługiwać naszych klientów powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

Od początku pandemii wspieramy naszych klientów i oferujemy im rozwiązania dostosowane do obecnej sytuacji – nowoczesne i cyfrowe. Obserwujemy wyraźny trend przechodzenia klientów do zdalnych kanałów obsługi. Zarówno wśród klientów detalicznych, jak i korporacyjnych odnotowaliśmy wzrost transakcji cyfrowych i większe wykorzystanie przez nich kanałów zdalnych. W IV kwartale 2020 roku nasi klienci indywidualni wykonali o 11% r/r więcej przelewów (99,96% elektronicznie) - łącznie 110,0 mln z czego aż 34,2 mln w bankowości mobilnej (+32% r/r). W IV kwartale ub.r. klienci indywidualni założyli również 142,5 tys. profili zaufanych, których łącznie jest już 1,6 mln i podpisali za ich pomocą 755,5 tys. dokumentów. Klienci korporacyjni wykonali w ostatnim kwartale 2020 roku o 6% r/r więcej przelewów – łącznie 22,7 mln, z czego 1,6 mln w bankowości mobilnej (+40% r/r). Coraz chętniej korzystali także z terminali płatniczych i internetowych płatności. W naszych terminalach przeprocesowaliśmy aż 7,8 mln transakcji w IV kwartale ub.r. (+24% r/r). W 2020 roku zanotowaliśmy 2686 sklepów z aktywną bramką płatniczą imoje (+1 417 od początku roku), z czego 504 sklepów z płatnościami Twisto (+204 od początku roku) wskazał prezes Brunon Bartkiewicz.

Wspieraliśmy klientów nie tylko w wymiarze produktowym, ale również edukacyjnym. Zorganizowaliśmy szereg otwartych, tematycznych webinarów, podczas których eksperci dzielili się wiedzą produktową, technologiczną i ekonomiczną - dodał prezes ING Banku Śląskiego.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2020 roku:

 • Wzrost depozytów klientów detalicznych o 15% do 90 515 mln zł,
 • Wzrost depozytów klientów korporacyjnych o 18% do 58 755 mln zł,
 • Wzrost kredytów dla klientów detalicznych o 15% do 55 833 mln zł, w tym hipotecznych o 17% do 47 901 mln zł,
 • Utrzymanie kredytów dla klientów korporacyjnych na poziomie 70 266 mln zł.

Informacja prasowa w oparciu o dane wstępne za IV kw. 2020 roku - pełny raport roczny zostanie opublikowany 12 marca 2021 roku.

Materiały do pobrania