Zmiana w Zarządzie ING Lease

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

26 lutego br. Rada Nadzorcza ING Lease Polska Sp. z o.o. podjęła uchwałę o nominacji Alicji Żyła z dniem 1 marca na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Od listopada 2018 roku Alicja Żyła pełniła funkcję Wiceprezes Zarządu ING Lease (Polska) Sp. z o.o. nadzorując Produkty i Procesy, IT, Operacje oraz Finanse.  Odpowiadając na dynamiczny wzrost liczby transakcji leasingowych, przeprowadziła zmiany w modelu operacyjnym oraz zainicjowała szereg zmian procesowych i technologicznych przyczyniając się do znaczącego przyspieszenia cyfryzacji procesów leasingowych. Od lipca 2020 Alicja Żyła pełniła także dodatkową rolę w banku, wspierając Zarząd Banku w obszarze KYC.

Alicja Żyła jest związana z Grupą ING od 25 lat. Swoją karierę rozpoczęła w ING Banku Śląskim w dziale HR, następnie w latach 1998-2008 pełniła szereg kluczowych funkcji w Pionie Bankowości Detalicznej, w tym w latach 2006-2008 na stanowisku Dyrektora Detalicznych Produktów Depozytowych. W latach 2008-2018 odpowiadała za obszar Operacji na stanowisku Dyrektora Banku. W tym czasie nadzorowała szereg projektów, rozwijając robotyzację oraz elektroniczny obieg dokumentów, procesy obsługi kart i gotówki, modernizację infrastruktury obsługi płatności, a także monitoringu i windykacji kredytów. Brała udział w wielu inicjatywach i projektach globalnych w Grupie ING. Wniosła ogromny wkład w zbudowanie systemu zarządzania operacyjnego ING.

Materiały do pobrania