ING podsumowuje swoją działalność w raporcie zintegrowanym

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski opublikował Zintegrowany Raport Roczny za 2020 rok na temat działalności finansowej i pozafinansowej banku, w tym oddziaływania na środowisko, odpowiedzialności społecznej oraz stosowanego ładu korporacyjnego. Jednym z priorytetów banku jest wsparcie transformacji energetycznej.  

Raport zintegrowany oprócz wyników i sytuacji finansowej Grupy ING Banku Śląskiego, obejmuje również najważniejsze i najciekawsze informacje na temat strategii biznesowej, zarządzania i zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego. Raport zintegrowany za 2020 rok w dużej mierze uwzględnia również wpływ pandemii COVID-19, której skutki znajdują odzwierciedlenie w niemal każdym obszarze działalności banku. Nieodłącznym elementem raportu zintegrowanego jest Model tworzenia wartości dla interesariuszy banku.

Jednym z priorytetów działalności ING Banku Śląskiego jest walka z kryzysem klimatycznym. Szereg działań ma na celu ograniczenie wpływu na środowisko naturalne i klimat. Bank wspólnie z klientami i dostawcami chce budować gospodarkę przyszłości: niskoemisyjną, umiarkowanie i świadomie czerpiącą z zasobów. W ramach realizowanego Programu Środowiskowego od lat minimalizujemy swój negatywny wpływ poprzez m.in. redukcję emisji CO2. W 2020 roku bank zmniejszył swój całkowity ślad węglowy o 89% względem roku bazowego dla Programu środowiskowego (2014). Tym samym z nawiązką zrealizował założony plan redukcji 84% emisji CO2.

Na znaczące ograniczenie emisji CO2 wpływ mają konsekwentnie realizowane działania energooszczędne. Od 2016 roku 100% energii elektrycznej wykorzystywanej przez ING pochodzi z odnawialnych źródeł. Korzystanie z zielonej energii znacząco wpływa na ślad węglowy działalności banku, ograniczając go o aż 70%. Ponadto bank prowadzi projekt produkcji własnej, ekologicznej energii. Na budynku centrali w Katowicach zamontowano panele fotowoltaiczne, dzięki którym w 2020 roku bank wyprodukował 43 270 kWh energii. Kolejna instalacja, o mocy wytwórczej 49,6 kWp, zasili budynek ING w Rudzie Śląskiej. Ponadto bank prowadzi bieżące prace modernizacyjne w zakresie lepszej wydajności systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zapotrzebowania budynków na energię. Celem dalszych działań w ramach Programu Środowiskowego jest m.in. ograniczenie emisji CO2 o 95% oraz redukcja zużycia energii elektrycznej o 50% do końca 2030 roku.

Poprzez finansowanie zrównoważonych inwestycji, bank mocno uczestniczy w procesie przeobrażania rynku w zakresie transformacji energetycznej. Na uwagę zasługuje zeszłoroczny udział w finansowaniu Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. W 2020 roku ING zawarł transakcje finansowania OZE na łączną kwotę 920 milionów złotych. Moc zainstalowana objętych kredytami lądowych farm fotowoltaicznych i wiatrowych wynosi aż 490 MW. Spodziewana roczna produkcja energii z rozlokowanych w całej Polsce instalacji ma osiągnąć około 755 GWh, co odpowiada średniemu zużyciu energii 354 tys. czteroosobowych gospodarstw domowych. Pozwoli to uniknąć emisji aż 572 tys. ton CO2 w skali roku.

W Grupie ING Banku Śląskiego pracuje ponad osiem tysięcy osób. Jako odpowiedzialny pracodawca bank chce tworzyć przyjazne miejsce pracy oraz warunki do rozwoju. Dba o różnorodność, troszczy się o zdrowie i dobrostan swoich pracowników. W nowej rzeczywistości wywołanej pandemią zdecydowana część pracowników zaczęła pracować zdalnie. ING wspierał ich proponując m.in. kompleksowy program szkoleniowy i przewodniki po pracy zdalnej, pomoc psychologiczną, wsparcie finansowe dla pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Dodatkowo bank edukował na temat bezpieczeństwa, a także przygotował ofertę sportową online i animacje online dla dzieci.

W raporcie za 2020 rok ING ujmuje również najważniejsze działania społeczne banku. W ubiegłym roku zdecydowana część działalności w tym zakresie skupiała się wokół przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa. Wśród inicjatyw opisanych w raporcie są m.in. darowizna w wysokości 5 mln zł na pomoc służbom medycznym oraz zbiórka pieniędzy, w ramach której dzięki wpłatom klientów, pracowników i Grupy ING zgromadzono ponad 2 mln złotych.

Bank aktywnie uczestniczył w projektach ukierunkowanych na edukację i dzielenie się wiedzą. Wśród nich są takie projekty jak: największa Olimpiada projektów społecznych w Polsce „Zwolnieni z Teorii”, „NOSPR AI”, czyli narzędzie umożliwiające rozmowę na żywo ze sztuczną inteligencją na temat muzyki klasycznej, czy program BAKCYL – projekt na rzecz edukacji finansowej młodzieży szkolnej, prowadzony przez Warszawski Instytut Bankowości. Ponadto w 2020 roku ING kontynuował partnerstwo w Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz współpracował z UN Global Compact Network Poland.

Wymienione przykłady to tylko niektóre z inicjatyw realizowanych przez ING w 2020 roku. Po szczegóły zapraszamy do Zintegrowanego Raportu Rocznego. Dostępny jest tutaj: www.raportroczny.ing.pl

Można również pobrać go w wersji pdf tutaj.

Raport został przygotowany zgodnie ze standardami Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (ang. International Integrated Reporting Council, IIRC), a także z uwzględnieniem światowej metodologii Global Reporting Initiative GRI Standards na podstawowym poziomie zgodności (Core).