Zmiany w Zarządzie ING Lease

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A. |ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

14 maja br. Rada Nadzorcza ING Lease (Polska) Sp. z o.o. podjęła uchwałę o nominacjach na stanowiska Wiceprezesów Zarządu spółki. Z dniem 1 czerwca 2021 roku stanowisko Wiceprezesa odpowiedzialnego za Pion Handlowy obejmie Marcin Sobczak. Natomiast z dniem 1 lipca 2021 roku stanowisko Wiceprezesa odpowiedzialnego za Pion Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta obejmie Arkadiusz Kuczera.

Marcin Sobczak posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży finansowej, w tym w obszarze leasingu, gdzie przez ostatnie 15 lat z sukcesem realizował plany biznesowe. Jest związany z Grupą ING od 2010 roku. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku Starszego Doradcy Klientów Korporacyjnych w Biurze Leasingu we Wrocławiu. Następnie objął stanowisko Dyrektora Biura Leasingu w Krakowie. Od 2017 roku zarządzał Departamentem Klientów Korporacyjnych.

Arkadiusz Kuczera zrealizował wiele innowacyjnych projektów m.in. rozwinął rozpoznawalną markę ING Księgowość oraz zbudował efektywny model operacyjny, wykorzystujący robotyzację oraz nowoczesne technologie chmurowe. Rozpoczął pracę w ING w 2002 roku w Departamencie Controllingu. Następnie realizował kluczowe projekty z zakresu business intelligence oraz rozwoju oferty beyond banking. Od 2012 roku pełni funkcję Wiceprezesa spółki ING Usługi dla Biznesu, którą współtworzył.

Materiały do pobrania