Alicja Żyła, Prezes Zarządu ING Lease (Polska), dołączyła do Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

Alicja Żyła jest związana z Grupą ING od 25 lat. Swoją karierę rozpoczęła w ING Banku Śląskim w dziale HR, następnie w latach 1998-2008 pełniła szereg kluczowych funkcji w Pionie Bankowości Detalicznej, w tym w latach 2006-2008 na stanowisku Dyrektora Detalicznych Produktów Depozytowych. W latach 2008-2018 odpowiadała za obszar Operacji na stanowisku Dyrektora Banku. W tym czasie nadzorowała szereg projektów, rozwijając robotyzację oraz elektroniczny obieg dokumentów, procesy obsługi kart i gotówki, modernizację infrastruktury obsługi płatności, a także monitoringu i windykacji kredytów. Brała udział w wielu inicjatywach i projektach globalnych w Grupie ING. Wniosła ogromny wkład w zbudowanie systemu zarządzania operacyjnego ING. Od listopada 2018 roku Alicja pełniła funkcję Wiceprezes Zarządu ING Lease (Polska) Sp. z o.o. nadzorując Produkty i Procesy, IT, Operacje oraz Finanse. Odpowiadając na dynamiczny wzrost liczby transakcji leasingowych, przeprowadziła zmiany w modelu operacyjnym oraz zainicjowała szereg zmian procesowych i technologicznych przyczyniając się do znaczącego przyspieszenia cyfryzacji procesów leasingowych.

Związek Polskiego Leasingu to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce i skupiająca 29 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu pojazdów. Komitet Wykonawczy odpowiada za strategię i działania w różnych obszarach związanych z branżą leasingową w Polsce.

Spółka ING Lease od lat jest aktywnym członkiem Związku Polskiego Leasingu i oprócz reprezentacji w Komitecie Wykonawczym, posiada również swoich przedstawicieli w grupach roboczych: Grupy ds. digitalizacji, Grupy ds. rozwiązań prawnych, Grupy ds. rynku motoryzacyjnego, Zespołu ds. przeciwdziałania fraudom. Przedstawiciele ING Lease w ramach Grupy ds. digitalizacji organizują coroczną konferencję E-leasing Day – poświęconą tematyce nowoczesnych technologii, rozwiązań cyfrowych, narzędzi i dobrych praktyk sprzyjających digitalizacji.