ING z nagrodą Złotego Lauru Konsumenta w kategorii ekologiczne strategie w biznesie

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W tegorocznej edycji Lauru Klienta ING Bank Śląski otrzymał  złotą nagrodę i pierwsze miejsce rankingu w kategorii Ekologiczne Strategie w biznesie. Wyróżniona została oferta produktowa i usługowa ING.

 Laur Konsumenta to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na polskim rynku konsumenckim. Nagroda za najwyższej jakości produkty, marki, usługi, nowości oraz innowacje. Ogólnopolski Plebiscyt Popularności Produktów i Usług organizowany jest już od 16 lat i pozwala wyłonić najpopularniejsze produkty i marki w swoich kategoriach. O kolejności miejsc, w każdej kategorii produktowej, decyduje liczba głosów oddanych przez Konsumentów na poszczególne produkty lub usługi znajdujące się na liście poddanej głosowaniu. 

W lipcu br. bank ogłosił Nową Deklarację Ekologiczną i przeznaczy 5,3 mld zł na sfinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii i projektów proekologicznych oraz utworzy program grantowy dla start-upów i młodych naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju z rocznym budżetem 2 mln zł. Zobowiązuje się w niej, że osiągnie neutralność klimatyczną do 2030 roku.

ING podejmuje szereg inicjatyw ekologicznych, które wspierają klientów w odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów środowiska naturalnego. Bank realizuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju w 3 kluczowych obszarach: #ING dla przedsiębiorczych, #ING dla równych szans, #ING dla klimatu. Zrównoważony rozwój w ING polega na umiejętnym łączeniu wszystkich tych elementów i wypracowaniu spójnego, rozwojowego podejścia. Działania banku obejmują m.in.  cały zestaw „zielonych” produktów i usług, takich jak np. ekopożyczka dla firm czy dla klientów indywidualnych, mikrofaktoring czy mikroleasing; wspieranie transformacji środowiskowej i finansowanie proekologicznych inwestycji. ING prowadzi również działania w duchu gospodarki obiegu zamkniętego, ograniczania dokumentacji papierowej; działania edukacyjne i promuje pro-ekologiczne zachowania i zdrowy styl życia wśród pracowników.

Więcej informacji: https://www.ing.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna

Materiały do pobrania