ING liderem w kredytowaniu innowacji technologicznych

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W zakończonej perspektywie finansowej 2014-2020 ING Bank Śląski był liderem wśród banków pod względem pozyskiwania środków unijnych w ramach poddziałania „Kredyt na innowacje technologiczne”. W tym poddziałaniu, w całej siedmioletniej perspektywie odbyło się łącznie siedem naborów i w każdym z nich promesy wydane przez ING dominowały wśród wniosków składanych w BGK. W ostatniej rundzie kwota dotacji, jaką przyznano klientom składającym wnioski z promesami kredytowymi ING, wyniosła około jednej trzeciej przyznanego wolumenu dofinansowania.

W ramach poddziałania „Kredyt na innowacje technologiczne” do Polski trafiło około 550 mln EUR. Złożono łącznie ponad 2.800 wniosków o dofinansowanie. Z czego prawie 550 z promesami kredytowymi ING. Udział ING w tym poddziałaniu przekraczał 20% we wszystkich kategoriach tj. liczba wniosków, wolumen inwestycji, wolumen dotacji. Duży udział ING był widoczny zwłaszcza w ostatniej rundzie, w której klienci ING złożyli 234 wnioski o dofinansowanie w wysokości ponad miliarda złotych.

Ogłoszona lista beneficjentów ostatniej rundy wskazuje na to, że udział klientów ING w pozyskiwaniu dotacji na wdrożenie innowacji technologicznych przekracza 30%. Oznacza to, że mimo ogólnie niskiego poziomu inwestycji przedsiębiorstw, firmy innowacyjne stawiają na rozwój i szukają możliwości wsparcia wdrożeń nowych technologii. Dzięki temu osiągają przewagę konkurencyjną nie tylko w Polsce, ale i jednolitym rynku europejskim. ING jest partnerem takich zmian i wspiera przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać. Zdajemy sobie sprawę, jak duże ma to znaczenie zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i dla firm i ich klientów, którzy otrzymują lepsze produkty oraz wyższej jakości usługi – podkreśla Ewa Łuniewska, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

W minionej perspektywie finansowej ING Bank Śląski udzielał kredytów na innowacje technologiczne w ramach umowy współpracy podpisanej z BGK. Po przyznaniu promesy takiego kredytu, przedsiębiorca z sektora MŚP składał wniosek o dofinansowanie wdrożenia nowej technologii. Przyznane przez BGK wsparcie finansowe w postaci premii technologicznej przeznaczane było na spłatę części kredytu technologicznego. Pozostałą część - udział własny firmy - można sfinansować środkami własnymi lub kredytem inwestycyjnym, spłacanym w ciągu kilku lat. Dzięki środkom europejskim przyznanym w ramach tego poddziałania rośnie potencjał produkcyjny polskich firm dodała Ewa Łuniewska.

W rozpoczętej w bieżącym roku perspektywie finansowej (2021-2027), po akceptacji przygotowanych programów operacyjnych, ING będzie dalej wspierać klientów w pozyskiwaniu środków unijnych.