Zmiana w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A. |ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

31 sierpnia 2021 roku, Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego powołała Alicję Żyłę na stanowisko Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialną za obszar COO. Swoją funkcję obejmie od 1 września 2021 roku.

Alicja swoją karierę w ING rozpoczęła 25 lat temu.  Ma za sobą wieloletnie doświadczenie w wielu obszarach. Uczestniczyła w licznych inicjatywach i projektach globalnych w Grupie ING i wniosła ogromny wkład w budowanie systemu zarządzania operacyjnego ING. Od 2018 roku jako Wiceprezes a następnie Prezes naszej spółki leasingowej, przeprowadziła zmiany w modelu operacyjnym oraz zainicjowała szereg zmian procesowych i technologicznych przyczyniając się do znaczącego przyspieszenia cyfryzacji procesów leasingowych. Życzę Alicji wielu sukcesów w nowej roli. Jestem przekonany, że na nowym stanowisku zaprocentują zarówno jej znajomość obszaru, różnorodne doświadczenie, jak i uważność na drugiego człowieka powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Alicja Żyła jest związana z Grupą ING od 1996 roku. Swoją karierę rozpoczęła w ING Banku Śląskim w dziale HR. Od 1998 r. przez 10 lat pracowała w Pionie Bankowości Detalicznej, gdzie pełniła szereg kluczowych funkcji, w tym od 2006 r. jako Dyrektor Detalicznych Produktów Depozytowych. Odpowiadała m.in. za  wdrożenie kont Direct oraz ZYSK, prowadziła i nadzorowała kluczowe projekty, jak DETAL 2006 oraz FRONT-END. W 2008 r. została powołana na stanowisko Dyrektor Banku w Pionie Operacji. W tej roli z sukcesem kontynuowała transformację operacji do modelu centralnego, budując i rozwijając centra obsługi operacyjnej wszystkich linii biznesowych. Nadzorowała projekty outsourcingowe, m.in. obsługi gotówkowej, personalizacji kart, obsługi korespondencji i dokumentów, monitoringu i windykacji. Wdrożyła praktyki zarządzania operacyjnego wspierające doskonalenie i automatyzację procesów. Brała udział w wielu inicjatywach i projektach globalnych w Grupie ING z obszaru zarządzania operacyjnego.

W 2018 r. Alicja objęła stanowisko Wiceprezes Zarządu ING Lease (Polska) nadzorującej Produkty i Procesy, IT, Operacje oraz Finanse, a w marcu br. została Prezes Zarządu tej spółki. W tym czasie ING Lease rosło bardzo dynamicznie, osiągając 7 proc. udziału w rynku, co jest najlepszym wynikiem w historii. Oferta produktowa, procesy i model działania spółki znacząco się zmieniły. Klienci w coraz szerszym zakresie korzystają z kanałów samoobsługowych, w tym z uruchomionej w tym roku platformy Lease Now. Alicja zaangażowała się także w prace na rzecz branży leasingowej, w maju br. została Wiceprzewodniczącą Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Równocześnie od lipca 2020 r. Alicja wspierała Zarząd ING Banku Śląskiego w obszarze KYC. Współpracując z jednostkami banku przyczyniła się do realizacji takich kluczowych celów strategicznych jak realizacja obligatoryjnych przeglądów CDD/KYC oraz wdrażanie systemów globalnych.

Ponadto, w latach 2009-2020 pełniła funkcję członkini Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej, a od 2019 r. funkcję członkini Rady Nadzorczej NN TFI Investment Partners, z której złożyła rezygnację 31 sierpnia br. w związku z powołaniem do Zarządu ING Banku Śląskiego.

Materiały do pobrania