Wyniki finansowe po trzech kwartałach 2021 roku. ING wspiera inwestycje polskich firm

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 638,4 mln zł, co oznacza wzrost o 45% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Narastająco, po trzech kwartałach tego roku, bank osiągnął wynik netto w wysokości 1 639,3 mln zł, czyli o 60% wyższy niż w tym samym okresie 2020 roku. ING Bank Śląski aktywnie finansuje inwestycje polskich firm umacniając udział w rynku.

- ING Bank Śląski kontynuuje długoletni stabilny wzrost. Przyrost wyników finansowych to efekt rozwijającej się działalności komercyjnej. Działalność kredytowa jest aspektem, który zdominował obraz naszego banku w trzecim kwartale, ale również w poprzednich miesiącach tego roku. Pod względem przyrostu akcji kredytowej pozytywnie odróżniamy się od tempa przyrostu całego rynku i głównych naszych konkurentów. Obecnie widzimy pozytywny trend na rynku po spadkach wartości kredytów w 2020 roku. W ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku przyrost salda kredytów dla przedsiębiorców i firm wyniósł w sektorze 7,4 mld zł. W tym roku w ING Banku Śląskim portfel kredytowy dla tych klientów wzrósł o 4,3 mld zł, co odpowiada za 58% przyrostu obserwowanego w całym sektorze. W minionych miesiącach sfinansowaliśmy wiele firm produkcyjnych, których odbiorcy skokowo zwiększają zamówienia, dywersyfikując geograficzne źródła dostaw. Widzimy wzrost zainteresowania kredytem inwestycyjnym i leasingiem oraz zwiększający się obrót gospodarczy. Na tej podstawie spodziewamy się, że fala przyrostu kredytów dla podmiotów gospodarczych będzie się rozlewać po całych rynku - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- Łącznie w ujęciu rocznym, nasz portfel kredytowy wzrósł o rekordowe 17,3 mld zł (+14%). Bardzo ważne jest to, że wzrost ten jest zbilansowany pomiędzy naszymi segmentami działalności – detalicznym i korporacyjnym. Wartość kredytów hipotecznych wzrosła o 21% rok do roku, a wszystkich kredytów dla klientów indywidualnych o 20% rok do roku. W tym samym okresie przyrost portfela kredytowego klientów korporacyjnych wyniósł 9%.

 - W trzecim kwartale wróciliśmy również do normalnego, szybkiego tempa przyrostu liczby klientów. Według stanu na koniec września liczba klientów w bankowości detalicznej wzrosła w ujęciu rok do roku o 123 tys. do 4,34 mln. W bankowości korporacyjnej przekroczyliśmy poziom 509 tys. firm, co oznacza wzrost o 24 tys. rok do rokudodał Brunon Bartkiewicz.

- W efekcie po trzech kwartałach 2021 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 1 639 mln zł. To o 60% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku i o 36% więcej w porównaniu z trzema kwartałami 2019 roku, czyli okresem nie obciążonym skutkami pandemii - powiedział prezes ING Banku Śląskiego.

- Jednocześnie sukcesywnie zwiększamy poziom digitalizacji zachęcając klientów do korzystania ze zdalnych kanałów kontaktu z bankiem oraz transakcji i operacji bezgotówkowych. W trzecim kwartale 2021 roku nasi klienci wykonali w systemie Moje ING o 6% więcej przelewów w porównaniu rok do roku, z czego o 25% więcej w bankowości mobilnej. Zanotowaliśmy przy tym dalszy 65-proc. wzrost transakcji BLIK oraz 14-proc. wzrost transakcji kartami debetowymi. Wyższą aktywność obserwowaliśmy również ze strony klientów korporacyjnych. Liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła o 4% rok do roku, z czego wzrost w bankowości mobilnej wyniósł 41%.  Liczba zainstalowanych terminali płatniczych wynosi już 28,6 tys. – wzrost w tym roku o 1,8 tys. W trzecim kwartale przeprocesowaliśmy w nich 23-proc. więcej transakcji niż przed rokiem. W tym czasie o 62% przyrosła liczba sklepów internetowych z aktywną bramką płatniczą imojepowiedział Brunon Bartkiewicz.

 

Najważniejsze wyniki biznesowe i finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • liczba klientów bankowości detalicznej 4,34 mln (wzrost o 123 tys. r/r), w tym 2 mln klientów primary (wzrost o 100 tys. r/r),
 • liczba klientów bankowości korporacyjnej 509 tys. (wzrost 24 tys. r/r), w tym 117 tys. klientów primary w segmencie przedsiębiorców (wzrost o 6 tys. r/r),
 • wzrost wartości kredytów o 14% do 141,3 mld zł,
 • wzrost depozytów o 6% do 162,6 mld zł,
 • fundusze inwestycyjne i produkty pozabilansowe – wzrost o 23% do 18,9 mld zł.

Najważniejsze wyniki finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • przychody ogółem wzrosły o 8% do 5 013,1 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 6% do 2 207,0 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 52% do 2 182,8 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 60% do 1639,3 mln zł,
 • wskaźnik koszty/przychody wyniósł 44% w porównaniu z 45% w analogicznym okresie ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17,21% w porównaniu z 18,64% w analogicznym okresie ub. r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 12,4% w porównaniu z 10,6% w analogicznym okresie ub. r.,

 

Materiały do pobrania