ING Bank Hipoteczny uplasował wartą 425 mln zł emisję obligacji

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski zorganizował emisję obligacji ING Banku Hipotecznego o wartości 425 mln zł. Bank jest jednym z liderów w zakresie organizacji i dystrybucji korporacyjnych papierów dłużnych.

Emisja ING Banku Hipotecznego zakończyła się pełnym sukcesem mimo niesprzyjających warunków związanych z zawirowaniami na rynku obligacji spowodowanymi decyzjami Rady Polityki Pieniężnej  - powiedział Marcin Murawski odpowiedzialny za transakcje DCM w ING Banku Śląskim.                                   

Uplasowana w zeszłym tygodniu emisja oparta jest o stałą stopę procentową. Okres rozliczeniowy to trzy miesiące, a kwota emisji wynisła 425 milionów złotych.

W okresie ostatnich 12 miesięcy ING Bank Hipoteczny uplasował pięć serii krótkoterminowych papierów o łącznej wartości 1,2 mld zł, z czego 0,98 mld zł już wykupił.

ING jest również jednym z liderów w zakresie organizacji i dystrybucji obligacji na rynku europejskim w euro, w tym, na ciekawym dla polskich inwestorów rynku niemieckich papierów schuldschein. Bank korzystając z kompetencji uzyskanych na rynku polskim organizuje i plasuje znaczące emisje nawet w trudnych okresach, z korzyścią dla emitentów i inwestorów. Obecnie swoją uwagę koncentrujemy na emisjach „green bonds” zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi – dodał Marcin Murawski.

ING Bank Śląski w ostatnich miesiącach aktywnie uczestniczył w dystrybucji znaczących pakietów obligacji dla InPost, Europejskiego Fundusz Leasingowego, Santander Multirent.