ING zwiększył wartość kredytów dla firm i klientów indywidualnych

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W 2021 roku ING Bank Śląski kontynuował stabilny wzrost zgodnie z długoletnią strategią. Zwiększył wartość kredytów umacniając udział w rynku oraz zanotował dalszy wzrost liczby transakcji i sprzedaży w kanałach cyfrowych. W minionym roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 2 308,3 mln zł w porównaniu z 1 337,6 mln zł w 2020 roku. Intencją Zarządu Banku jest wypłata dywidendy za 2021 rok w wysokości około 30% zysku.

W 2021 roku kontynuowaliśmy naszą długoterminową strategię polegającą na dostarczaniu naszym Klientom najwyższej jakości usług. Osiągnięte przez nas wyniki komercyjne i idące na nimi wyniki finansowe pokazują, że bank dobrze funkcjonuje niezależnie od sytuacji na rynku. Ważnym wydarzeniem minionego roku było uruchomienie programu ugód dla Klientów, mających kredyty mieszkaniowe indeksowane kursem CHF, zgodnego z propozycją Przewodniczącego KNF. Zależy nam na tym, żeby ten problem rozwiązać. Od rozpoczęcia programu 25 października do końca grudnia 2021 roku nasi klienci złożyli 522 wnioski, z czego 147 zakończyło się podpisaniem ugód. Na koniec stycznia tego roku było to odpowiednio 591 i 170 – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

W 2021 roku liczba klientów w bankowości detalicznej wzrosła do 4,3 mln, a w bankowości korporacyjnej osiągnęliśmy poziom 503 tys. firm. Umocniliśmy naszą pozycję na rynku. Nasz udział w kredytach segmentu korporacyjnego wzrósł do 12,62%, a w rynku kredytów dla klientów indywidualnych do 8,86%. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wartość kredytów wzrosła o 16% do 146,5 mld zł – dodał prezes ING Banku Śląskiego.

W banku zaczęliśmy wdrażać innowacyjny system centralny Vault firmy Thought Machine, który bazuje na rozwiązaniach chmurowych. Nowy core banking zapewnia modularność systemu oraz jego pełną skalowalność. Przyczyni się do podwyższenia poziomu satysfakcji klientów, przyspieszy wprowadzanie nowych produktów oraz pozwoli na pełną personalizację oferty – powiedział Brunon Bartkiewicz.

W zeszłym roku kontynuowaliśmy proces zachęcania klientów do korzystania ze zdalnych kanałów kontaktu z bankiem oraz transakcji bezgotówkowych. W 2021 roku nasi klienci wykonali w systemie Moje ING o 5% r/r więcej przelewów, z czego o 20% więcej w bankowości mobilnej. Zanotowaliśmy przy tym dalszy 60-proc. wzrost transakcji BLIK oraz 23-proc. wzrost transakcji kartami debetowymi. Jednocześnie liczba transakcji w oddziałach spadła o 37% r/r. Wyższą aktywność obserwowaliśmy również ze strony klientów korporacyjnych. W IV kwartale liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła o 10% r/r, z czego wzrost w bankowości mobilnej wyniósł 51%. Liczba zainstalowanych terminali płatniczych wynosi już 29,3 tys. W minionym roku podwoiliśmy liczbę sklepów internetowych z aktywną bramką płatniczą imoje – podsumował prezes ING Banku Śląskiego.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem:

 • przychody ogółem wzrosły o 11% do 6 896,9 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 7% do 2 964,5 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 13% do 3 932,4mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 58% do 3 015,3 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 73% do 2 308,3 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 13,6% w porównaniu z 7,6% przed rokiem,
 • wskaźnik koszty/przychody obniżył się do 43,0% z 44,3% przez rokiem,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,08% w porównaniu z 19,52 przed rokiem.

 

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem:

 • wzrost wartości kredytów o 16% do 146 484 mln zł,
 • wzrost depozytów o 13% do 168 459 mln zł,
 • liczba klientów bankowości detalicznej 4,3 mln (wzrost o 112 tys. r/r), w tym 2 mln klientów primary (wzrost o 96 tys. r/r),
 • liczba klientów bankowości korporacyjnej 503 tys. (wzrost o 17 tys.), z czego 420 tys. to przedsiębiorcy (wzrost 12 tys. r/r), 79,2 tys. to średnie i duże firmy (wzrost o 5 tys. r/r), 3,4 tys. to klienci strategiczni (bez zmian),

 

Informacja prasowa w oparciu o wstępne niezaudytowane dane za IV kwartał 2021 roku - pełny raport roczny zostanie opublikowany 11 marca 2022 roku.

Materiały do pobrania