ING Lease znacznie umocnił pozycję rynkową w 2021 roku

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

W 2021 roku spółka ING Lease odnotowała bardzo wysoki, aż o 64% wzrost wartości zawartych umów leasingu i  wydanych aktywów w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku. W tym samym czasie cały rynek leasingu w Polsce, jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu, odnotował wzrost o 30,7%.

Na koniec 2021 roku, całkowita wartość portfela ING Lease osiągnęła poziom 11,5 mld zł, co oznacza 12% wzrost rok do roku. Z nowymi kontraktami o wartości ponad 6,3 mld zł, ING Lease znacznie umocnił swoją pozycję rynkową osiągając 7,13% udziału w rynku vs. 5,46% w 2020 roku. Spółka obsługuje już prawie 36 tys. klientów.

 Na wysoką dynamikę wyników wpłynął m.in. rozwój naszej oferty i kanałów dystrybucji, zarówno w segmencie pojazdów, jak również maszyn i urządzeń. Klienci doceniają nasze uproszczone programy m.in. ING Auto, ING Eko i ING Maszyny. Konsekwentnie rozbudowujemy kanały zdalne, w tym wnioski online w bankowości internetowej i mobilnej ING. W 2021 roku wystartowaliśmy z dedykowanymi kampaniami, w ramach których udostępniliśmy klientom indywidualnie wyznaczone limity na leasing, które mogą wykorzystać na sfinansowanie pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych – podkreśla Adam Sar, Prezes Zarządu ING Lease (Polska).

Po okresie pandemicznego zamrożenia, rok 2021 to czas odmrażania i nowych inwestycji. Jak podaje Związek Polskiego Leasingu, łącznie branża sfinansowała inwestycje o wartości
88,0 mld złotych, a w segmencie pojazdów lekkich i ciężarowych 58,9 mld złotych. Spółka ING Lease sfinansowała łącznie pojazdy o wartości 3,61 mld złotych, co oznacza 68% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2020. 

Drugim istotnym segmentem i motorem napędowym branży leasingowej są maszyny i urządzenia. Według danych ZPL, w tym obszarze rynek odnotował dynamikę na poziomie około 26% finansując aktywa o łącznej wartości 24,7 mld zł. Na tym tle spółka ING Lease prezentuje się bardzo dobrze. Finansując maszyny i urządzenia o wartości 2,1 mld złotych (wzrost o 58% r/r), zwiększyła swój udział w rynku w tym segmencie z 6,51% do 8,48%.

– Nieustannie obserwujemy trendy i zmiany na rynku, a także rozmawiamy z klientami o ich potrzebach i pomysłach na rozwój biznesu. Widzimy coraz większe zainteresowanie rozwiązaniami w duchu koncepcji Industry 4.0. Wprowadzona od 1 stycznia ulga na robotyzację, również będzie sprzyjała tego typu inwestycjom. Dlatego wychodząc naprzeciw klientom uruchomiliśmy program ING Smart Factory, który pozwala sfinansować nowoczesne maszyny, roboty, a także kompleksowe projekty end to end. Nie zapominamy również o dostawcach. W 2021 roku wystartowaliśmy z Lease Now, czyli platformą, dzięki której producenci, sprzedawcy maszyn i urządzeń mogą oferować leasing swoim klientom i tym samym zwiększać swoje możliwości sprzedażowe – mówi Adam Sar. – Znakomite wyniki oraz nowi, zadowoleni klienci potwierdzają, że nasza oferta doskonale odpowiada na potrzeby firm. Mamy nadzieję, że nasze kolejne działania przełożą się na dalszy wzrost satysfakcji i liczby naszych klientów – dodaje.

ING Lease kieruje ofertę zarówno do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, jak i największych spółek na polskim rynku. Wspiera polskich przedsiębiorców oraz firmy poprzez finansowanie zakupów środków trwałych w formie leasingu oraz pożyczki leasingowej. Oferuje finansowanie szerokiej gamy ruchomości (pojazdów, maszyn i urządzeń, linii technologicznych, sprzętu medycznego i IT), jak i nieruchomości (budynków biurowych, obiektów handlowych, centrów logistycznych).