ING partnerem Festiwalu Przyszłości

Technologie i innowacje,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski został partnerem tegorocznej edycji Festiwalu Przyszłości, który potrwa od 5 do 12 września w Krakowie. Hasłem przewodnim wydarzenia będzie klimat i rola technologii, nauki oraz kultury w przeprowadzeniu zmian klimatycznych.

 To druga edycja krakowskiego Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa – impreza łącząca kulturę, technologię i naukę w tym roku będzie poświęcona tematyce kryzysu klimatycznego. Wydarzeniu towarzyszą spotkania z artystami, przedsiębiorcami, innowatorami, naukowcami i publicystami, by wspólnie omówić postępujące zmiany klimatu.

 ING Bank Śląski aktywnie działa w ramach swojej Deklaracji Ekologicznej i realizuje strategię ESG, chce wspierać inicjatywy dbające środowisko. Realizujemy naszą strategię biznesową w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Wiemy, że od dzisiejszych decyzji i działań zależy, jak będzie wyglądał świat jutra i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia. W centrum działań banku zawsze byli i są ludzie, a teraz również wyzwania związane z kryzysem klimatycznym. Dlatego Festiwal Przyszłości jest dla nas świetną okazją do zabrania głosu w dyskusji, podzielenia się wiedzą, dobrymi praktykami oraz inspiracjamizaznacza Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer w ING Banku Śląskim.

Nowym elementem tegorocznej edycji Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa będą Okrągłe Stoły Klimatyczne z udziałem przedstawicieli strony rządowej i biznesowej oraz aktywistów zaangażowanych w działania prospołeczne i proekologiczne. Dzięki temu Festiwal stanie się nie tylko platformą wymiany poglądów na rzecz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu, ale też doprowadzi do wypracowania rekomendacji dla przedstawicieli władz i wyznaczy kierunki przyszłego rozwoju.

 ING na Festiwalu Przyszłości

ING będzie aktywnym uczestnikiem Okrągłych Stołów, wypracowując razem z gośćmi rekomendacje w dwóch obszarach: energetyki oraz odpowiedzialnego biznesu. W pierwszym, udział w dyskusji weźmie Kazimierz Rajczyk, Dyrektor Zarządzający Sektorem z Departamentu Energii w ING. W drugim obszarze, bank będzie pełnił rolę organizatora i poprowadzi dyskusję. Prowadzącą debatę będzie Alicja Pawłowska-Piorun z Centrum Eksperckiego ESG Innowacje, a głos w dyskusji zabierze Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer w ING Banku Śląskim. Rekomendacja wypracowane w trakcie Okrągłych Stołów zostaną zaprezentowane 10 września w trakcie części głównej Festiwalu w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

W pozostałych dniach Festiwalu:

- 06.09 oraz 09.09 odbędą się warsztaty Fundacji ING Dzieciom dla szkół i rodzin. Uczestnicy porozmawiają o długiej historii przedmiotów i o tym jak w domowych warunkach zrobić ekologiczny papier. Częścią spotkania będzie 4. rozdział książki „Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli” Justyny Bednarek. Publikacja, wydana przez ING Bank Śląski i Fundację ING Dzieciom, dotyka istotnego tematu dbałości o środowisko i odpowiedzialnych wyborów każdego dnia.

- 07.09 ING wspólnie ze Stowarzyszeniem Zero Waste poprowadzi interaktywne warsztaty – „Zero waste w portfelu”.

- 12.09: Podczas finału Festiwalu, na głównej scenie zaprezentują się zwycięzcy I edycji Programu Grantowego ING – start-upy i młodzi naukowcy. Przedstawią swoje innowacyjne rozwiązania z obszaru czystej i dostępnej energii. Tego wieczoru również nastąpi wręczenie Nagród Planety Lema, a celem tych wyróżnień jest promocja autorek i autorów, którzy realizują w Polsce nowe, innowacyjne i zorientowane na przyszłość projekty.

 Idea tych nagród jest wyjątkowa w skali kraju i Europy. Ponieważ są to wyróżnienia dla twórców i naukowców, których aktywności nie tylko oddziałują na naszą rzeczywistość, ale także w sposób znaczący wpływają na jej kształt w przyszłości. Z drugiej strony – zbliżają odległe na co dzień światy i środowiska, dzięki temu podkreslają ich związki i interakcje – dodaje Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer w ING Banku Śląskim, członek kapituły Nagród Planety Lema.

Więcej o działaniach banku: www.ing.pl/esg

Więcej o Festiwalu: www.bombamegabitowa.com

 

Materiały do pobrania