Wyniki ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2022 roku. Strategia skoncentrowana na klientach przekłada się na stabilność funkcjonowania

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Grupa ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2022 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 1 049 mln zł, co oznacza spadek o 36% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. W trzecim kwartale tego roku Bank odnotował stratę netto w wysokości 317 mln zł. Powodem było obciążenie dochodów Banku kwotą 1 632 mln zł wynikającą z oszacowania skutków moratorium na spłatę kredytów hipotecznych.

- Wynik osiągnięty w trzecim kwartale nie jest odzwierciedleniem naszej pracy. Jednak solidne fundamenty naszego funkcjonowania, mimo niesprzyjającego otoczenia gospodarczego oraz czynników o charakterze jednorazowym sprawiają, że po dziewięciu miesiącach generujemy wynik dodatni – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- Konstrukcja naszej strategii skoncentrowanej na potrzebach klienta pozostaje nadal w mocy i przekłada się na stabilność biznesu banku. W trzecim kwartale przyrost liczby nowych klientów wyniósł 91 tys. po stronie detalicznej i 17 tys. po stronie korporacyjnej. Według stanu na koniec września liczba klientów w tych segmentach wynosiła odpowiednio 4,4 mln i 526 tys. Obecne otoczenie gospodarcze generuje duże zaburzenia na rynku i wpływa na zachowania klientów m.in. na decyzje o wcześniejszych spłatach kredytów, czy lokowaniu środków w innych formach niż depozyty. Te elementy sprawiają, że mamy do czynienia z mniejszą dynamiką przyrostu wielu agregatów. Łącznie w ujęciu rocznym, nasz portfel kredytowy wzrósł o 10%, w tym w obszarze bankowości korporacyjnej wartość kredytów wzrosła o 20%. Podobną sytuację mamy w depozytach. W głównej mierze za wzrost odpowiada w tym przypadku bankowość korporacyjna – wyjaśnił Brunon Bartkiewicz. 

 - Niezmiennie przykładamy wagę do procesów zdalnych. W trzecim kwartale liczba klientów mobile only w bankowości detalicznej wzrosła o 20% do 1,7 mln. Liczba przelewów w Moim ING wyniosła 82,8 mln (+2% r/r), z czego 51% to przelewy zrealizowane w bankowości mobilnej. Przeprocesowaliśmy w naszych terminalach płatniczych 13,6 mln transakcji (+13% r/r). Zanotowaliśmy przy tym dalszy 44-proc. wzrost transakcji BLIK oraz 10-proc. wzrost transakcji kartami debetowymi. Jednocześnie notowaliśmy dalszy 13-proc. spadek liczby transakcji wykonywanych w oddziałach. Wyższą aktywność obserwowaliśmy również ze strony klientów korporacyjnych. Liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła o 7% rok do roku, z czego wzrost w bankowości mobilnej wyniósł 36%. Liczba zainstalowanych terminali płatniczych wynosi już 34,1 tys. W trzecim kwartale przeprocesowaliśmy w nich blisko 13-proc. więcej transakcji niż przed rokiem. W tym czasie o 15% przyrosła liczba sklepów internetowych z aktywną bramką płatniczą imoje – powiedział prezes ING Banku Śląskiego.

 

Najważniejsze wyniki biznesowe i finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • liczba klientów bankowości detalicznej 4,44 mln (wzrost o 103 tys. r/r), w tym 2 mln klientów primary (wzrost o 86 tys. r/r),
 • liczba klientów bankowości korporacyjnej 526 tys. (wzrost 17 tys. r/r),
 • wzrost wartości kredytów o 10% do 155,9 mld zł,
 • wzrost depozytów o 12% do 181,4 mld zł,
 • fundusze inwestycyjne i produkty pozabilansowe – spadek o 18% do 15,5 mld zł.

Najważniejsze wyniki finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • dochody ogółem wzrosły o 8% do 5 401,0 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 34% do 2 953,1 mln zł,
 • zysk brutto spadł o 35% do 1 429,3 mln zł,
 • zysk netto spadł o 36% do 1048,5 mln zł,
 • wskaźnik koszty (z podatkiem bankowym)/dochody wyniósł 63,5% w porównaniu z 51,9% w analogicznym okresie ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 14,43% w porównaniu z 17,65% w analogicznym okresie ub. r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 10,3% w porównaniu z 12,4% w analogicznym okresie ub. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały do pobrania