Raport „Polska w światowych łańcuchach dostaw. Szanse globalne a ryzyka lokalne”

Ankiety i badania,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING oraz organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezentują najnowszy raport „Polska w światowych łańcuchach dostaw. Szanse globalne a ryzyka lokalne”.  Pandemia i wojna w Ukrainie, zawirowania finansowe, załamanie handlu z Rosją i Białorusią, czy wzrost presji cenowej na rynkach energii, metali i zboża – to wszystko wpłynęło na polską gospodarkę. Wyzwania ostatnich lat to także szansa na większe zainteresowanie Polską firm globalnych czy europejskich, co może przynieść wzrost zamówień i inwestycji zagranicznych w naszym kraju.

Polskie firmy okazały się bardzo odporne na niespotykane szoki zewnętrzne. Menedżerowie i pracownicy reagowali na wzrost zawirowań większą niż zwykle mobilizacją, pracą i poświęceniem. Elastyczna reakcja firm w czasie kryzysu to dobry prognostyk na niepewną, zmienną i niejednoznaczną przyszłość. 

Od połowy 2022 roku, a szczególnie po zniesieniu restrykcji pandemicznych w Chinach w grudniu, działanie globalnych łańcuchów dostaw wróciło do normalności. Indeks presji w łańcuchach dostaw wykazał, że w latach 2020-21 Polska miała do czynienia z przylotem tzw. czarnego łabędzia, czyli nieoczekiwanego, przełomowego i silnie negatywnego zjawiska gospodarczego. Niestety, zaraz po ustąpieniu pandemii, pojawiła się kolejna niespodziewana przeszkoda, czyli rosyjska inwazja na Ukrainę.

W raporcie pokazujemy jak wielkich szoków doświadczyła polska gospodarka w ostatnich 3 latach, to niewątpliwe tzw. czarne łabędzie. Najpierw pandemia Covid-19 w latach 2020-21, a następnie rosyjska wojna w Ukrainie od lutego 2022. Raport w tej części wskazuje na solidne wyniki polskiej gospodarki w kontekście wielkich wstrząsów. Polscy przedsiębiorcy kolejny raz zdali test na odporność, elastyczność, odpowiedzialność. To trochę się staje polska specjalność, że w trudnych czasach potrafimy się jeszcze bardziej zmobilizować i ciężko pracować – mówi Michał H. Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Raport ING Banku Śląskiego i Grupy PTWP pokazuje skalę wstrząsów gospodarczych i kluczowe kanały wpływu na polską gospodarkę przez aktualną sytuację światową. Wnioski zestawione z informacją bezpośrednio z polskiego biznesu i izb handlowych działających w Polsce pokazują, że nowa, inna normalność kreuje nie tylko koszty czy zagrożenia, ale również nowe wyzwania i szanse wynikające z większego zainteresowania Polską ze strony firm globalnych czy europejskich.

Raport unaocznia, jak wiele czynników wpływa na naszą gospodarkę, ale ważne jest, żeby zwrócić uwagę na pozytywne aspekty. Nowa, inna normalność stwarza szanse dla polskiego biznesu, zwiększając zainteresowanie firm globalnych i europejskich naszym krajem – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Położenie geograficzne Polski może być przekleństwem, ale i trampoliną do rozwoju gospodarczego jednocześnie. Dla zachodnich gospodarek Polska jest buforem przed agresywną Rosją i pomostem dla powojennej działalności na Ukrainie. Zdywersyfikowana baza produkcyjna w Polsce może być alternatywą dla Chin i Azji jako fabryki świata. Deklaracje, a niekiedy już konkretne decyzje biznesowe ze strony globalnych czy europejskich firm, mogą oznaczać większe zamówienia i inwestycje zagraniczne w naszym kraju. Raport ujawnia, że kluczem do wykorzystania szans globalnych pozostaje ograniczenie ryzyk lokalnych, takich jak podwyższona presja inflacyjna, spirala cenowo-płacowa wzmacniana przez rosnące ceny paliw i energii, brak kwalifikowanej siły roboczej i niskie inwestycje w infrastrukturę.

Raport dostępny jest na stronie https://ekonomiczny.ing.pl/publikacje/cat/5454/green-ing