Certyfikaty Turbo oparte o nowe instrumenty bazowe – 5 spółek z rynku amerykańskiego

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A. |Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego

31 września na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zostały wprowadzone do obrotu giełdowego certyfikaty strukturyzowane Turbo oparte o cenę akcji spółek AMD, Microsoft, Meta, Netflix i PayPal.

Wszystkie z nich należą do największych i najbardziej rozpoznawanych globalnie marek, a klienci korzystają z ich produktów na całym świecie. Od teraz będzie można je nabyć m.in. za pośrednictwem Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego będącego liderem w klienckich obrotach na rynku produktów strukturyzowanych za 2022 rok. W planach jest dalszy rozwój dostępnych spółek amerykańskich.

Łącznie klienci mają już dostęp do 47 różnych instrumentów bazowych z całego świata. Certyfikaty Turbo to strukturyzowane produkty inwestycyjne, które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumentami bazowymi dla nich są m.in. akcje największych polskich i międzynarodowych spółek, główne indeksy wybranych światowych giełd, surowce i pary walutowe. Certyfikaty Turbo po raz pierwszy zostały wyemitowane przez ING N.V. na rynku holenderskim w 2008 r. Produkt został również udostępniony inwestorom we Francji, Niemczech oraz Polsce. Jest to instrument przeznaczony dla aktywnych inwestorów oraz osób, które akceptują ponadprzeciętny poziom ryzyka inwestycyjnego.

AMD - amerykańskie przedsiębiorstwo produkujące elektronikę (głównie układy scalone) dla użytkowników domowych i firm z siedzibą w Santa Clara

Microsoft - producent systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft Windows i oprogramowania biurowego Microsoft Office. Jej siedziba znajduje się w Redmond w stanie Waszyngton.

Meta - w latach 2004–2021 Facebook, Inc. której flagowym produktem jest platforma social mediów Facebook. Przedsiębiorstwo jest zaliczane do tzw. wielkiej piątki przedsiębiorstw informatycznych razem z Google, Apple, Amazon i Microsoft.

Netflix - serwis oferujący wideo na życzenie, w Polsce obecny od 2016 roku.

PayPal - amerykańskie przedsiębiorstwo oferujące usługi płatnicze umożliwiające przedsiębiorcom i konsumentom posiadającym adres e-mail wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet.

Więcej informacji o certyfikatach i ich budowie na stronie www.ingturbo.pl/akademia