1 mln zł od ING na granty dla start-upów i młodych naukowców na rozwiązania wspierające zdrowe życie

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W ING wystartowała czwarta edycja Programu Grantowego skierowanego do start-upów i młodych naukowców. Bank po raz kolejny przeznaczy 1 mln zł na najlepsze rozwiązania, które pomogą zadbać o zdrowe życie w każdym wieku. Zgłoszenia można przesyłać do 16 października 2023 r.

– W czwartej edycji poruszamy zagadnienia związane z trzecim Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG 3). Żyjemy w czasach postępu medycyny oraz poprawy warunków sanitarnych. Utrzymywanie w równowadze aktywności fizycznej i psychicznej stanowi jeden z ważnych elementów zdrowia, wpływa na  nasze ogólne samopoczucie i dobre relacje ze światem. Dlatego tym razem poszukujemy rozwiązań, które pomogą dbać o nasze zdrowe życie w każdym wieku – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego. 

Dbałość o zdrowe życie przejawia się w wielu aspektach. Istotna jest profilaktyka, diagnostyka, nowe metody leczenia z uwzględnieniem postępu technologicznego np. (AI, VR), wykorzystanie „smart urządzeń” wspierających poprawę zdrowia. To również troska o zdrowie mentalne i zapewnienie opieki oraz wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.

Najlepsze rozwiązania zgłoszone do konkursu otrzymają granty na dalszy rozwój projektów. Za pierwsze miejsce jest to 400 tys. zł, za drugie miejsce 300 tys. zł, a za trzecie miejsce 150 tys. zł. Przewidziana jest też możliwość przyznania nagród dodatkowych o łącznej wartości 150 tys. zł, w tym nagrody publiczności wielkiego finału.

Wyboru najlepszych rozwiązań dokona kapituła złożona z przedstawicieli ING Banku Śląskiego, biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. Ogłoszenie finalistów nastąpi 6 listopada. Zwycięzcy wyłonieni zostaną 6 grudnia podczas gali finałowej.

Rozwiązania można zgłaszać przez formularz online dostępny na stronie www.ing.pl/programgrantowy. Znajduje się tam również regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje.

Poza nagrodami finansowymi dodatkową wartością udziału w Programie jest wsparcie merytoryczne, promocja oraz budowanie partnerskich relacji. Finaliści zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach tematycznych, np.: „Poznaj swojego klienta”, „Modele biznesowe w praktyce”, „Eksperymenty, czyli skąd wiem że moje rozwiązanie ma sens”, „Pitching, czyli jak się dobrze zaprezentować”. Zwycięzcy będą mieli możliwość nawiązania kontaktu z firmami z portfolio ING Banku Śląskiego. Dla najlepszych zespołów przewidziany jest także indywidualny mentoring.

Trzy poprzednie edycje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Łącznie do tej pory zgłosiło się blisko 450 start-upów i młodych naukowców. W pierwszej edycji prezentowali oni rozwiązania z obszaru czystej i dostępnej energii (SDG 7), które wpływały na poprawę efektywności energetycznej, zwiększały wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy pomagały w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Druga edycja Programu poświęcona była zrównoważonej produkcji i konsumpcji (SDG 12). Bank poszukiwał rozwiązań, które zapewnią zrównoważone łańcuchy dostaw, obniżą poziom generowania odpadów, czy pomogą zmniejszyć ilość marnowanej żywności, zaś trzecia edycja ukierunkowana była na temat czystej wody (SDG 6). Zgłaszały się zespoły, które wspierały ochronę zasobów wodnych, efektywne wykorzystywanie wody oraz poprawiające jej jakość. Na wsparcie innowacyjnych pomysłów bank przekazał już 3 mln zł.

Więcej o strategii ESG i działaniach banku można znaleźć na stronie https://www.ing.pl/esg

Materiały do pobrania