ING w konsorcjum banków finansujących spółkę Tele-Fonika

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING dołączył do konsorcjum banków finansujących spółkę Tele-Fonika Kable S.A., biorąc udział w transakcji refinansowania dotychczasowego zadłużenia spółki oraz finansowania nakładów inwestycyjnych na łączną kwotę 1,95 mld zł, z udziałem ING Banku Śląskiego w wysokości 265 mln zł.

 Cele w obszarze ESG są elementem naszej strategii biznesowej i wynikają wprost z misji naszego banku oraz wartości, którymi się kierujemy. Wspieranie transformacji i finansowanie inwestycji w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem jest dla nas kluczowe. Dlatego cieszmy się, że możemy być partnerem w realizacji celów prośrodowiskowych Grupy Tele-Fonika – dodaje Michał Mrożek, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Tele-Fonika Kable S.A. jest jednym z największych producentów kabli i przewodów na świecie.
Obszar ESG stanowi istotny filar strategii Tele-Foniki, a transakcja została zakwalifikowana jako Sustainability Linked Loan, w oparciu o cele ESG, jakie spółka wyznaczyła na najbliższe lata.

Bank realizuje Strategię ESG Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego na lata 2022-2024. W połowie 2021 r. ING ogłosił Deklarację ekologiczną, która zakłada aktywny udział banku w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym m.in. poprzez finansowanie działań wspierających transformację środowiskową klientów.

Więcej o ESG i działaniach banku w obszarze zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie https://www.ing.pl/esg