ING Bank Śląski jednym z organizatorów emisji obligacji dla BEST SA o wartości 70 mln zł

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski jako jeden z organizatorów przygotował i uplasował na polskim rynku inwestorów profesjonalnych wartą 70 mln zł emisję niezabezpieczonych obligacji BEST SA. Łączna wartość dwuletniego programu wynosi 300 mln zł.

Obligacje serii AA1 przydzielono 27 inwestorom (w tym subfunduszom). Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 5,00 punktów procentowych w skali roku. Emisja została przeprowadzona w ramach ustanowionego w maju 2023 dwuletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Kupon obligacji serii AA1 będzie wypłacany kwartalnie, a ich termin zapadalności to 21 listopada 2026 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

Mamy udaną historię współpracy z wiodącymi obligacyjnymi inwestorami instytucjonalnymi. Wierzę, że emisja obligacji AA1 będzie początkiem nowego jej etapu, równie owocnego jak poprzedni. Efektywny model działalności Grupy, nienaganna historia obsługi zadłużenia i historycznie niski jego poziom czynią z nas atrakcyjnego partnera dla inwestorów finansowych  – komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes BEST S.A.

Cieszę się, że jako ING mogliśmy wesprzeć spółkę BEST w pozyskaniu finansowania z rynku kapitałowego, tym samym skutecznie dywersyfikując dostępne jej źródła finansowania zewnętrznego. Transakcja ta jest również wyraźnym sygnałem, iż jesteśmy aktywnym graczem na krajowym rynku emisji długu, na którym planujemy dalszy dynamiczny rozwój współpracy z naszymi klientami – powiedział Michał H. Mrożek, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Jest to pierwsza od 6 lat emisja obligacji, tej notowanej na GPW spółki, adresowana do szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych. W 2023 r. BEST S.A. pozyskał z publicznych emisji obligacji ponad 80 mln zł. Łącznie od 2010 r. Grupa Kapitałowa BEST wyemitowała obligacje o wartości 1,2 mld zł, z czego 1,04 mld zostało do tej pory wykupionych.