Wyniki ING Banku Śląskiego w 2023 roku

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W 2023 roku ING Bank Śląski osiągnął 4 440,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 1 714,4 mln zł w poprzednim roku. Zwrot z kapitału (ROE), po korekcie o MCFH, wyniósł 22,9%. Bank utrzymuje łączny współczynnik kapitałowy na bezpiecznym poziomie 16,73%. Zarząd ING Banku Śląskiego zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości około 75% zysku netto za 2023 rok oraz 1 008,3 mln zł z kapitału rezerwowego na który składają się kwoty przeznaczone na dywidendę z zysku z lat 2019 i 2022.

- Mamy za sobą rok, w którym nagromadziły się efekty okresu pandemicznego i wojny w Ukrainie. Stan niepewności prowadził do niższej aktywności gospodarczej i niższego popytu na kredyt. W 2023 roku kontynuowaliśmy realizację naszej strategii skoncentrowanej na potrzebach klienta. To nasz cel niezależnie od sytuacji na rynku. W efekcie zanotowaliśmy dalszy wzrost liczby klientów oraz ich rosnącą aktywność w kanałach zdalnych. Kontynuowaliśmy działania związane z transformacją ESG - wprowadziliśmy nowe rozwiązania dla klientów indywidualnych i firmowych oraz uczestniczyliśmy w finansowaniu OZE - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- Na koniec grudnia 2023 roku liczba klientów po stronie detalicznej wzrosła do blisko 4,45 mln, a w bankowości korporacyjnej do poziomu 559 tys. firm. W rezultacie niższego popytu na kredyt wartość naszego portfela urosła relatywnie nieznacznie - w ujęciu rok do roku zwiększyła się o 1% do 158,3 mld zł. W tym okresie wartość depozytów wzrosła o 7% do 202,2 mld zł – dodał prezes ING Banku Śląskiego.

- Zgodnie z naszą strategią niezmiennie przykładamy dużą wagę do zwiększania poziomu cyfryzacji. W IV kwartale liczba elektronicznych przelewów wychodzących klientów indywidualnych w Moim ING wyniosła 155 mln (+9% r/r). Zanotowaliśmy przy tym dalszy 26-proc. wzrost transakcji BLIK oraz 6-proc. wzrost transakcji kartami debetowymi. Jednocześnie notowaliśmy dalszy 7-proc. spadek liczby transakcji wykonywanych w oddziałach. Wyższą aktywność obserwowaliśmy ze strony klientów korporacyjnych. W IV kwartale liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła o 80% rok do roku, z czego wzrost w bankowości mobilnej wyniósł 23% – powiedział prezes ING Banku Śląskiego.

Najważniejsze wyniki biznesowe i finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku:

 • liczba klientów bankowości detalicznej 4,45 mln (wzrost o 70 tys. r/r), w tym 2,2 mln klientów primary (wzrost o 80 tys. r/r),
 • liczba klientów bankowości korporacyjnej 559 tys. (wzrost 26 tys. r/r),
 • wzrost wartości kredytów o 1% do 158,3 mld zł,
 • wzrost depozytów o 7% do 202,2 mld zł,
 • fundusze inwestycyjne i produkty pozabilansowe – wzrost o 26% do 20,9 mld zł.

Najważniejsze wyniki finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku:

 • dochody ogółem wzrosły o 38% do 10 677,6 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 2% do 3 700,1 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 138% do 5 720,0 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 159% do 4 440,9 mln zł,
 • wskaźnik koszty (z podatkiem bankowym)/dochody wyniósł 40,7% w porównaniu z 55,5% w 2022 roku,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,73% w porównaniu z 16,22% w 2022 roku,
 • zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 22,9% w porównaniu z 10,2% w 2022 roku.
Materiały do pobrania