Planowana zmiana na stanowisku prezesa zarządu ING Banku Śląskiego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego, na posiedzeniu 11 kwietnia 2024 roku, podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego. Powyższa decyzja została podjęta w związku z wygaśnięciem w 2025 roku mandatu Brunona Bartkiewicza, po zakończeniu jego obecnej kadencji na stanowisku prezesa.

Brunon Bartkiewicz sprawuje tę funkcję od 2016 roku.

Proces rekrutacji przebiegać będzie z uwzględnieniem planu sukcesji na stanowisko Prezesa Zarządu na zasadach określonych w obowiązującej w Banku Polityce powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Zarządu ING Banku Śląskiego S.A

Brunon Bartkiewicz jest związany z ING od ponad 30 lat.

W 1991 roku rozpoczął pracę w Banku Śląskim. W styczniu 1994 roku Grupa ING została strategicznym inwestorem w Banku Śląskim. W tym roku objął stanowisko pierwszego wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa. Rok później został prezesem zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku objął stanowisko dyrektora generalnego oraz członka zarządu ING Direct NV. Po czterech latach wrócił na stanowisko prezesa do ING Banku Śląskiego. W 2010 roku ponownie przeszedł do centrali ING, gdzie został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in.  odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Następnie nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. W 2014 został Chief Innovation Officer w Grupie ING. W 2016 roku wrócił na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. 

Brunon Bartkiewicz ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH), gdzie w latach osiemdziesiątych był pracownikiem naukowym. Brał udział w szkoleniach z zakresu zarządzania i bankowości m.in. CEDEP - Insead France oraz Executive Program at the Graduate School of Business na Stanford University.