Wyniki ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2024 roku

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W I kwartale 2024 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 993,3 mln zł w porównaniu z 908,7 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 9%. Bank kontynuował rozwój działalności zwiększając liczbę klientów oraz transakcyjność. ING Bank Śląski utrzymuje łączny współczynnik kapitałowy na bezpiecznym poziomie 16,95%. Zwrot z kapitału (ROE), po korekcie o MCFH, wyniósł 22%.

- Pierwszy kwartał był dla nas okresem kontynuacji strategii przyrostu liczby klientów oraz transakcyjności. Polska gospodarka nadal jednak pozostawała w okresie przedłużającego się uśpienia, co przełożyło się na poziom wzrostu podstawowych wielkości bilansowych banku. W pierwszym kwartale przyrost depozytów osiągnął 11% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Natomiast w przypadku kredytów mimo zwiększającej się aktywności nowej sprzedaży jednocześnie notowaliśmy dużo nadpłat i przedpłat, co wpłynęło na relatywnie niski przyrost tych wolumenów. W efekcie w pierwszym kwartale w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. wzrost akcji kredytowej wyniósł 1%. Sytuacja z którą mamy do czynienia oddaje w poważnym stopniu pewną formę zaburzeń makroekonomicznych. Te zaburzenia mają charakter dwoisty. Z jednej strony wynikają z tego, że aktywność gospodarcza nie przyrasta w tempie, którego byśmy sobie życzyli, z drugiej odczuwamy dość dużą interwencję państwa. Pomimo tych odczytów nadal jesteśmy przekonani, że polski PKB odbije, a bank będzie wspierać silny wzrost gospodarczy - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- W minionych miesiącach w banku obserwowaliśmy dalszy wzrost transakcji w kanałach cyfrowych. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. w Moim ING systemie bankowości detalicznej zanotowaliśmy 11-proc przyrost przelewów. Z 4,2 mln klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej (wzrost o 2% r/r), ponad 2 mln zaliczamy do grupy „mobile only” (wzrost o 8% r/r). Jednocześnie zanotowaliśmy dalszy wzrost transakcji kartami debetowymi o 9% r/r oraz transakcji BLIK-iem o 28% r/r. Obserwujemy dalszy spadek (o 3%) liczby transakcji realizowanych w oddziałach banku. W bankowości korporacyjnej liczba przelewów wzrosła o 6%, z czego 21-proc. wzrost nastąpił w bankowości mobilnej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 27% wzrosła liczba transakcji w oferowanych przez bank terminalach płatniczych. O 29% do 9,3 tys. przyrosła liczba sklepów z aktywną bramką płatniczą. W minionym kwartale wprowadzaliśmy rozwiązania wspierające bezpieczeństwo naszych klientów - osób fizycznych oraz firm. Jednym z nich było udostępnienie klientom procesu potwierdzania tożsamości w aplikacji mobilnej zamiast w przeglądarce. Nowe rozwiązanie jest odpowiedzią na rozwój krajowego systemu tożsamości elektronicznej - powiedział Brunon Bartkiewicz.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kwartale 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • dochody ogółem wzrosły o 12% do 2 760,5 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 9% do 1 098,3 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 15% do 1 671,2 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 7% do 1 287,6 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 9% do 993,3 mln zł,
 • wskaźnik koszty/przychody (z podatkiem bankowym) wyniósł 46,2% w porównaniu z 47,2% w ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,95% w porównaniu z 16,37% w ub.r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 22% w porównaniu z 10,7%
  w ub.r.

 Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kwartale 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • liczba klientów bankowości detalicznej 4 495 tys. (wzrost o 71 tys. r/r), w tym 2,2 mln klientów primary (wzrost o 92 tys. r/r),
 • liczba klientów bankowości korporacyjnej 565,4 tys. (wzrost o 22,4 tys. r/r), z czego 445,7 tys. to przedsiębiorcy (wzrost 7,4 tys. r/r), 116,3 tys. to średnie i duże firmy (wzrost o 15 tys. r/r), 3,4 tys. to klienci strategiczni (bez zmian),
 • wzrost wartości kredytów o 1% do 160,3 mld zł,
 • wzrost depozytów o 11% do 211,3 mld zł.

 

Materiały do pobrania