Pożyczka na karcie przedpłaconej w ING Banku

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Od poniedziałku ING Bank Śląski oferuje pożyczki pieniężne na kartach przedpłaconych. Produkt jest skierowany do Klientów indywidualnych zainteresowanych pożyczką pieniężną, którzy nie posiadają konta osobistego w ING.

- „W przypadku klientów, którzy wybiorą pożyczkę na karcie przedpłaconej Bank, po podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej, przekazuje kwotę udzielonej pożyczki pieniężnej na rachunek karty przedpłaconej. Wypłaty z karty są możliwe w bankomatach i w transakcjach bezgotówkowych” – powiedziała Dagmara Kucharska, Product Manager w ING Banku Śląskim.

Spłata rat pożyczki następuje także na rachunek karty przedpłaconej. Klient może dokonywać spłaty rat we wpłatomatach, kasach ING Banku Śląskiego, a także przelewając pieniądze z innego banku. W przypadku utraty ważności karty Klient ma możliwość przelania środków na rachunek nowej karty przedpłaconej, na dowolny rachunek lub może wypłacić gotówkę w kasie Banku.

Nowa karta jest wydawana bez opłat na 42 miesiące. Pożyczka nie może zostać udzielona na okres dłuższy niż 36 miesięcy. Karta wydawana jest z limitami transakcyjnymi: 5000 zł na transakcje gotówkowe oraz do wysokości salda rachunku na transakcje bezgotówkowe. Klient ma możliwość zmiany tych limitów.

Materiały do pobrania